Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die goed begeleid moeten worden op hun weg naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Als blijkt dat andere leerwegen te moeilijk zijn, is het praktijkonderwijs de aangewezen leerroute.

Het gaat om leren door te doen: gericht op wonen, werk en vrije tijd. De leerlingen leren zo hun mogelijkheden kennen en te gebruiken.
In het eerste leerjaar staan de theoretische vakken nog centraal en draait het in het laatste leerjaar vooral om de praktijk. Dat betekent maatwerk voor elke leerling, in overleg met de leerling en de ouders. Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) speelt daarbij een belangrijke rol. Een plan waarin de leerling vanaf leerjaar 1 zijn of haar individuele mogelijkheden goed leert te ontdekken en weet te benutten. Ook hier geldt het motto van De Meerwaarde: Geloof in elk Talent!

Het grootste deel van de leerlingen vindt na leerjaar 5 een baan, soms ook in combinatie met een vakgerichte deeltijdopleiding. Een groot deel van de leerlingen verlaat de school na leerjaar 4. Het vervolgonderwijs kan dan bestaan uit een opleiding Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een Beroepsopleidende leerweg (BOL) niveau 2 bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Lees hier meer over het Praktijkonderwijs (PrO)>

Praktijkonderwijs in het beeld