Veelgestelde vragen over begeleiding

 

Mijn kind heeft een diagnose. Welke begeleiding kunnen jullie bieden?

We hebben als streven om per leerling te kijken wat hij of zij nodig heeft om een diploma te halen. Elk kind is anders en het is dan ook niet mogelijk om voor elk kind één antwoord te geven. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk samen te kijken, met de basisschool, wat er nodig is om te kunnen slagen op  De Meerwaarde.
De mentor is de spil in de begeleiding en het contact. Daarnaast zijn lesgevers professioneel om met de nodige handvatten en invalshoeken een leerling te begeleiden. Als het nodig is, zetten we extra hulp in wat past bij datgene wat een leerling nodig heeft en wat kan binnen regulier onderwijs. Dit noemen we interne arrangementen. 
Samenwerken met ouders vinden we hierin erg belangrijk. 

Wat als er vanaf de eerste dag van het schooljaar specifieke begeleiding nodig is?

Voor de zomervakantie vindt een gesprek plaatst op school waarin we gezamenlijk kijken naar wat er nodig is en wat alle betrokkenen kunnen doen in de begeleiding van de leerling.

Op welk niveau past mijn kind?

Om tot een passend niveau-advies te komen, zijn naast de leerprestaties ook o.a. de werkhouding en het sociale gedrag belangrijk om mee te nemen. Wij kunnen daarom op basis van de bekende doorstroomcijfers niet beoordelen welk niveau het beste bij uw kind past. Het advies dat de basisschool geeft, is voor ons leidend. Wel kunnen wij met de basisschool samen naar het advies kijken. De basisschool kent uw kind meestal al meerdere jaren en kan daardoor naar het totaalplaatje kijken. Voor ons is dit erg moeilijk, omdat wij uw kind (nog) niet kennen.

Welke ondersteuning is er als mijn kind dyslexie heeft?

Ieder kind met dyslexie heeft andere behoeften. Leerlingen kunnen gebruikmaken van de Lex App: dan worden schoolboeken worden voorgelezen vanaf de mobiele telefoon. Ook kan een leerling met dyslexie gebruik maken van Kurzweil. Dat is een computerprogramma dat tekst voorleest. Daarnaast kan een leerling extra tijd bij toetsen krijgen. 
De dyslexiecoaches zijn het aanspreekpunt als het gaat over dyslexie en geven uitleg over het gebruik van de hulpmiddelen. 

Welke ondersteuning is er als mijn kind dyscalculie heeft?

Als uw kind al een dyscalculieverklaring heeft, dan krijgt uw kind een gesprek met de dyscalculiecoach. Hierin zal gekeken worden wat er nodig is. Ook zal er uitgelegd worden waar uw kind recht op heeft. 

Mijn kind heeft al jaren moeite met lezen of rekenen. Heeft mijn kind dyslexie / dyscalculie? 

Als bekend is dat er moeite is met lezen of rekenen, dan gaan we in gesprek met u. Ook gebruiken we gegevens van de basisschool om een beeld te krijgen van de belemmering. Dit bepaalt of korte begeleiding van een taal- of rekencoach voldoende is of dat er wel/niet een onderzoek moet plaatsvinden.

Hoe worden de vorderingen van mijn kind in de gaten gehouden?

Voor alle vakken krijgt uw kind toetsen om te kijken de leerstof begrepen is. Ook maken we gebruik van volgsysteem JIJ! Aan het begin en aan het einde van het schooljaar is er een meetmoment. Dit is voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen. Hiermee is goed te zien hoe uw kind zich ontwikkelt.

Kan elke leerling terecht op De Meerwaarde? 

De Meerwaarde is een reguliere school en kent grenzen in de ondersteuning. Dit is beschreven in het profiel van onze ondersteuning (SOP). Graag onderzoeken we samen met u en uw kind of wij kunnen bieden wat er nodig is voor het behalen van een VMBO-diploma. 

Kan mijn kind tussentijds overstappen naar De Meerwaarde?  

Om hier goed antwoord op te geven, is het belangrijk dat we meer van de achtergrond weten. Is het een verhuizing, bieden wij het niveau aan wat past bij uw kind, is het bij aanvang schooljaar, enz. Vandaar dat er contact opgenomen kan worden met de decaan en vanuit dit gesprek zal blijken er een overstap naar De Meerwaarde mogelijk is.

We zijn het niet eens met het niveau-advies van de basisschool, kan hij hoger/lager geplaatst worden?

Sinds 2015 is het basisschooladvies leidend bij de plaatsing op een VO-school. Dat houdt in dat wij het advies van de basisschool zullen opvolgen. Daarom zullen wij uw kind dus niet hoger plaatsen dan het advies van de basisschool. Het is wel mogelijk om uw kind bijvoorbeeld lager te plaatsen als u daar specifiek om vraagt, echter moeten wij hier als school dan wel achter staan. Dit kunnen we dan altijd bespreken tijdens een gezamenlijk overleg. Het is dan van belang om het totaalplaatje van uw kind mee te nemen. Wij kunnen dan inschatten of wij het verstandig vinden om uw kind lager te plaatsen.

Wat is het SchoolOndersteuningsProfiel van De Meerwaarde?

Graag verwijzen we u naar het item Passend Onderwijs  op onze site voor het huidige SOP.

Staat uw vraag er niet bij? Stel dan hier uw vraag aan het EBC.