Rookbeleid

Uitgangspunten

Voor alle leerlingen geldt dat zij niet mogen roken op het schoolterrein. Overtreding van deze afspraak leidt tot terugkomen na schooltijd.

  • De gezondheid van onze leerlingen en ons personeel staat voorop.
  • Onze leerlingen zijn niet in staat de gevolgen te overzien als ze starten met roken.
  • Personeel wordt gestimuleerd om niet te roken en zo een goed voorbeeld te zijn.
  • Roken wordt maatschappelijk gezien als steeds minder gewenst en daar sluiten wij graag bij aan.
  • Ouders worden betrokken bij het rookbeleid.
  • We willen blijven voldoen aan de regels van een rookvrije school.