contactpersoon.

Klachten

Op De Meerwaarde willen we samen met u zorgen voor goed onderwijs en een fijne, veilige leefomgeving. Om samen te werken zijn goede contacten en een goede communicatie erg belangrijk.

Het komt voor dat u vragen hebt bij een bepaalde beslissing of aanpak. Soms gebeurt er iets waarmee u het niet eens bent. Het kan ook zijn dat u vindt dat u niet juist behandeld bent. In al die gevallen vinden we het belangrijk dat u met de juiste persoon contact opneemt. Veelal is de mentor hierbij het eerste aanspreekpunt.

Om u te helpen de juiste weg te vinden voor uw vraag, klacht of melding hebben we hieronder een schema gemaakt. Ook hebben we enkele tips voor u.

1 Wacht niet

Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt.

2 Spreek de juiste persoon aan

Bespreek uw probleem eerst met de persoon om wie het gaat of met de mentor. Wanneer dit niets oplost, neem dan contact op met de teamleider, de directie of de contactpersoon.

3 Neem de tijd

Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd hebt om uw standpunt toe te lichten.

4 Leg afspraken vast als u dat nodig vindt

Als het nodig is kunt u na afloop van het gesprek de afspraken samen vastleggen, zodat er geen misverstand over kan bestaan.

Komt u er niet uit?

Soms lukt het niet om uw probleem op te lossen op school. Dan kunt u een klacht indienen.
Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Hierin geven wij informatie over de afhandeling van klachten.

 

 

Contactpersonen / vertrouwenspersonen integriteit

Voor de zaken die vertrouwelijk van aard en niet zo eenvoudig zijn dat ze ‘binnenschools’ opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten of pestgedrag) bieden we ruimte om eerst contact op te nemen met één van onze contactpersonen. Informatie met betrekking tot onze contactpersonen / vertrouwenspersonen integriteit, staat in onze schoolgids.

 

 

Integriteitscode en Klokkenluidersregeling

Klik hieronder op het gewenste document om te openen: