MEERweten - week 16 - 2019

15-04-2019

WEEK 16 - 16 april t/m 6 mei 2019

WEEKOPENING

PASEN  
     
  Vorige week lazen we hoe Jezus verraden en in de steek gelaten werd.
Hij was onschuldig, maar werd als een misdadiger opgepakt.

Deze week lezen we hoe het verder gaat: Jezus neemt onze schuld op zich door te sterven aan het kruis én Hij staat op uit de dood! Door Jezus mogen we voor altijd bij God zijn! Dat te geloven, maakt Pasen tot een geweldig feest!

 
 

MAANDAG 15 APRIL

Jezus voor Pilatus

Matteus 27: 1-2, 11-26

DINSDAG 16 APRIL

Het kruis

Matteus 27: 27-38

WOENSDAG 17 APRIL

Jezus sterft

Matteus 27: 39-50

DONDERDAG 18 APRIL

Hij leeft!!

Matteus 28: 1-10

VRIJDAG 19 APRIL

Goede Vrijdag

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 17 april
Paasviering

Donderdag 18 april
Paasviering

Donderdag 18 april
Kandidatendag

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
Kandidatendag

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

PRIVACY EN AVG  
     
  De Meerwaarde heeft sinds kort een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op verwerking van persoonsgegevens in onze school. Als school zijn we verplicht een FG aan te stellen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omdat we veel persoonsgegevens administreren.

De Meerwaarde heeft de functie van FG uitbesteed aan de organisatie Lumen Group en dit doen we gezamenlijk met diverse andere scholen (samenwerkingsverband van ViA-scholen). Een FG heeft als wettelijke taak het toezicht houden op het verwerken van persoonsgegevens, en het geven van advies. Verder fungeert die als contactpersoon richting de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen kunnen in contact treden met de FG. Daarvoor is op het publieke deel van onze website een link opgenomen naar een online formulier om uw vraag te registreren en in te dienen.

 
 

PAASVIERING 2019: SCHULD!?  
     
  Deze paasviering maken we mee hoe John en Mark naar de rechtbank moeten. Ze hebben strafbare dingen gedaan.

Dat ze flink in de penarie zitten is in ieder geval duidelijk. De rechter moet beslissen wat er met hen gaat gebeuren. Wat er precies is gebeurd, en wat dit met Pasen te maken heeft, kom je achter tijdens de paasviering op 17 en 18 april.

Tot dan!

 
 

REKENTOETS  
     
  De vierdejaars leerlingen die laatst meegedaan hebben aan de derde mogelijkheid om de rekentoets te maken, kunnen het behaalde cijfer op het leerlingenportaal zien. Op 5 of 7 juni a.s. kunnen de vierdejaars leerlingen voor de laatste keer de rekentoets maken.

Leerlingen die hun cijfer willen verhogen of de rekentoets op een ander niveau willen maken, kunnen zich hiervoor vanaf vandaag opgeven. Opgeven kan via het leerlingenportaal tot en met woensdag 8 mei, 12.00 uur. Leerlingen die de rekentoets op een ander niveau dan 2F willen maken, moeten naast zich opgeven via het leerlingenportaal, het gewenste niveau ook doorgeven aan de rekencoach van hun team. De rekencoach geeft deze gegevens door aan de examencommissie.

 
 

LEESPLEIN  
     
  BERICHT VOOR ALLE EXAMENKANDIDATEN

De leerlingen die nog een boek geleend hebben, worden verzocht dit z.s.m. in te leveren. In ieder geval vóór je de school verlaat. Mocht er nog een boete op het boek staan, dan wordt die kwijtgescholden.

Veel succes met de examens!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

SLAAG/ZAK-REGELING  
     
  Op de volgende site is de slaag/zak-regeling te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo
 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

NATIONALE METSELWEDSTIJD TE EDE  
     
  Afgelopen week was het weer zover. De twaalf beste VMBO metselaars in opleiding namen deel aan de 67e finale van de Nationale Kampioenschappen Metselen. Tim de Bruin uit 4kt1b van de sector Bouwen, Wonen & Interieur vertegenwoordigde dit jaar De Meerwaarde.

Ook al in de voorronde bij Revabo Oosterbeek viel Tim op wat betreft netheid en kunde. Hij is hier niet voor niets eerste geworden en heeft daarmee een plek bij het NK metselen verdiend. De nationale metselwedstrijden zijn op De Meerwaarde ongetwijfeld bekend. Sinds 2012 staan ook in onze achtertuin twaalf gemetselde meubelen en parkelementen. In de binnenkomsthal van de school herinneren de foto’s met prinses Beatrix ons nog aan deze prachtige happening. Dit jaar vond de wedstrijd plaats op het voormalig kazerneterrein in Ede. Door studenten van de Technische Universiteit zijn uitdagende speelelementen ontworpen voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Ook diende het metselwerk in de omgeving te passen. Het resultaat is een stormbaan voor twee personen. In het metselwerk zitten kleine details van de oude kazernes verwerkt zoals de ruitvormen. Metselbedrijf Van Lagen uit Terschuur moet zeker ook nog even genoemd worden. Zij hebben Tim de afgelopen weken de kans gegeven om een extra stage te lopen. Zo kon Tim van een doorgewinterde vakman metselaar nog een extra springplankje naar een hoger niveau krijgen.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl