MEERweten - week 29 - 2020

13-07-2020

WEEK 29 14 juli t/m 31 augustus 2020

TOERUSTING

ROUTEPLANNER  
     
  Wat doe je als je op vakantie gaat naar een plek waar je nog nooit geweest bent? Precies, dan regel je een goede routeplanner.

Toen wij vorig jaar op vakantie naar Bretagne gingen, maakten we gebruik van de routeplanner in de auto maar ook van die op de telefoon van mijn vrouw.
En zo reden we met onze nieuwe tent achterin naar Bretagne. Toen we net bij Antwerpen waren begonnen de problemen al. De routeplanners spraken elkaar voortdurend tegen.

Als twee routeplanners je gaan leiden, kom je nergens…
De Vader geeft Zijn Geest als je Hem daarom vraagt (zie Lukas 11:13: 'Hij geeft de Heilige Geest aan mensen die daarom vragen'). Gods Geest zal ons helpen om de Bijbel te begrijpen, zodat we die wijsheid in ons leven kunnen toepassen (zie Johannes 14:26: …’En Hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen')

Ben je de weg kwijtgeraakt? Durf je je eigen routeplanner uit te schakelen en te vertrouwen op de stem die je in je hart hoort?

Wees je ervan bewust dat God zelf op deze manier met jou wil communiceren. Wie ben jij dan om dat tegen te spreken of in twijfel te brengen of dit wel voor jou bedoeld is?

Als Hij Zijn Geest beloofd aan iedereen die daarom vraagt, mag je weten dat ook jij mag rekenen op Zijn krachtige, duidelijke leiding in jouw leven.

Over een week of 7 begint er een nieuw schooljaar. Misschien ga je eerst nog lekker op vakantie. Misschien blijf je thuis. Raak je de weg kwijt? Maak dan gebruik van Gods’ routeplanner. Hij belooft ons dat we veilig op de plek van bestemming aankomen!

Fijne vakantie!

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

BIJNA VAKANTIE…  
     
  Beste ouders, verzorgers, leerlingen, andere betrokkenen,

BEDANKT!
Graag wil ik iedereen bedanken die in het afgelopen schooljaar zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan onze visie “Samen talent ontwikkelen”. Sowieso is het goed om elk jaar in dankbaarheid om te mogen kijken. Om bij alles wat we met vallen en opstaan en een leven lang lerend met elkaar hebben mogen bijdragen vanuit “Geloof in elk talent”. Maar dit jaar was het wel heel bijzonder.

Bijzondere diplomering
Dat merkte ik ook gisteren en eergisteren weer (ik schrijf dit op vrijdag). Ik heb een aantal feestelijke diplomeringen op gepaste afstand en via livestream mee mogen maken. Dan hoor je de verhalen. Wat hebben we allemaal en ook onze jongeren veel geschakeld en geleerd de afgelopen tijd. Het was fijn dat het toch mogelijk was om in een feestelijke setting de diplomering in de sporthal te kunnen vieren. Alle geslaagde jongeren, via onze rode loper, prachtig versierd tot een feestelijke ballonnen boulevard, binnen te halen. Ze mochten als groep weer bij elkaar zitten en van elke leerling konden dan twee ouders/verzorgers verspreid over de zaal er dan toch bij zijn. En uit korte gesprekjes die ik in het sportcentrum, voor de school en op de parkeerplaats had met (pleeg)ouders, leerlingen en docenten kwam steeds één verhaal naar voren: wat zijn we blij dat dit toch mogelijk is. Omdat de mentoren voor elke leerling een eigen persoonlijk verhaal hadden kon je ook horen hoe verschillend de impact van niet alleen een opleiding van vier jaar voor de leerlingen is geweest (gemene delers: wat ben je gegroeid, knap hoe het je ondanks hobbels toch is gelukt, respect je hebt zoveel talenten, wat heb ik van je genoten in de klas, jij houdt wel van een grapje, zet ’m op in je vervolgopleiding, weet dat je niet alleen gaat), maar ook hoe dat voor hen was in dit bijzondere jaar. Voor iedereen gold: opeens alles anders, moeten schakelen, geen centraal examen, opeens thuis, geen of veel minder in de groep, en afstandsonderwijs. Maar tegelijkertijd waren er leerlingen die er merkbaar moeite mee hadden gehad om erin te komen en bij te blijven, waar corona in de thuissituatie impact had gehad of de thuissituatie al lastiger was en waar het contact met de mentor echt was geïntensiveerd (ook met ouder(s)/verzorger(s)), terwijl andere de mentor hadden gebeld of het ook goed was als ze de taken wat flexibeler oppakten (lees denk ik: namiddag, avond, nacht), zodat ze ook tegelijkertijd meer konden werken. Bij wat ik van de mentoren daarover hoorde kwam daarbij bij me op dat er hier en daar echt maatwerk is geleverd waarbij, zeg maar, een ontwikkelingsgerichte benadering voorop bleef staan.

Ouders en verzorgers: dank!
In de zaal zaten veel ouders en verzorgers. Ook voor u is het een bijzonder jaar geweest. Velen van u hadden voor uw eigen werk al te maken met de nodige impact van corona. Ik hoorde – niet op school - het verhaal van een ouder die eerst maar aan de keukentafel ging werken, toen besloot een slaapkamer om te bouwen, vervolgens naar de IKEA ging om een bureau te scoren, maar vervolgens voor een gesloten deur stond. Toen maar naar de bouwmarkt. Was uiteindelijk ook veel beter, begreep ik, want het was daardoor mooi maatwerk geworden. En maatwerk moest het op heel veel fronten worden. Opeens de kinderen ook thuis aan het leren. Opdrachten. Verwachtingen. Frustraties. Onduidelijkheid. Onzekerheid. Opeenvolgende persconferenties. Verschillende maatregelen. Contact met de mentor. Dat moet dan allemaal wel tegelijkertijd en soms steeds ook weer opnieuw worden uitgevogeld. Wat moet? Wat kan? Wat durf ik? Wat wil ik? Hoe kijken anderen er tegenaan. We hebben allemaal lopen schakelen. U ook. Daarvoor wil ik u hartelijk danken. Wat ik van mentoren heb gehoord is dat in het algemeen kan worden gezegd dat u het echt ruim bovengemiddeld goed, ja zeg gewoon goed in deze bijzondere omstandigheden, hebt opgepakt. Misschien zult u dan zeggen, ja maar dat kon ook alleen maar doordat mijn partner, of omdat mijn kind, of de extra hulp, of de school. Ja, we hebben het samen mogen doen. Maar in dat samen hebt u dan een bijdrage geleverd, waar ik graag even de schijnwerper op zet.
Graag wil ik ook iedereen bedanken die via de livestreams mee heeft geleefd. Ik hoorde van broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes. Het was fijn dat u mee kon kijken en ook belangrijk. Ik heb van de leerlingen in de Leerlingenraad gehoord hoe belangrijk het voor hen was dat u goed kon meekijken en hoe blij ze daarmee waren. U bent echt belangrijk voor hen, juist nu we te maken hebben met beperkingen, wordt dat eens te meer gevoeld (en door sommigen ook gezegd!).
Even naar voren halen: GMR (leerlingen, ouders en collega’s) en Raad van Toezicht
Waar ik ook graag even de schijnwerper op zet is de bijzondere rol van de GMR en de Raad van Toezicht. Eerst de GMR. Wat was ik blij met de professionele en betrokken interacties (want het waren er opeens veel meer dan normaal) met de GMR. En dan bedoel ik echt de hele GMR: de oudergeleding, leerlinggeleding en personeelsgeleding onder deskundig en verbindend leiderschap van hun voorzitter. Ik heb het hen gisteravond gezegd, maar ik deel het graag ook met u: petje af. Tegen de afzwaaiende leerlingen Marjolein, Niels en Ties heb ik gezegd dat ik echt respect heb voor hoe ze steeds, ook als het spannend werd en soms snel moest, bleven meedenken, soms best moeilijke stukken door moesten lezen (weer nieuwe kaders), duidelijk wilden zijn, maar ook genuanceerd bleven kijken vanuit het algemeen belang. Dat ik hen als leerlingen er even uit licht doet niks af aan de dank voor de ouder- en personeelsgeleding. We nemen qua ouders afscheid van Peter Brons en Marijke van Drie, hartelijk dank voor jullie bijdrage! Ook de leden van de Raad van Toezicht wil ik bedanken voor het extra meedenken, doorvragen, het klankborden, de betrokkenheid en support. Het is misschien niet altijd voor iedereen even zichtbaar, maar er gebeuren natuurlijk veel meer belangrijke dingen die niet in de spotlight staan dan wel.

Samen zijn we De Meerwaarde
Alle collega’s op school ga ik apart nog bedanken in onze eigen (aangepaste) jaarafsluiting. Ik kan niet iedereen noemen, maar ik heb gevoeld dat wij echt samen De Meerwaarde zijn. Bij conciërges, docenten, onderwijsassistenten, surveillanten, decanen, mentoren, andere collega’s van het EBC, het Leesplein, ondersteuningscoördinatoren, communicatie, personeelszaken, ICT, financiële administratie, facilitaire medewerkers, leerlingenadministratie, roosterkamer, secretariaat, docenten, gebouwenbeheer, teamleiders en directie, en dan ben ik nog niet compleet, ook de schoonmaak wil ik bedanken, en echt iedereen. Want bij iedereen heb ik in deze bijzondere tijd positieve betrokkenheid gevoeld voor de ontwikkeling van onze leerlingen, de bereidheid om te schakelen, als het nodig was een stapje extra te doen, zelfs als het thuis al ingewikkeld was en de behoefte om er met elkaar en met ouders/verzorgers en leerlingen het beste van te maken! Dank daarvoor.

Tegelijkertijd verdriet en dankbaarheid
En dan waren er soms ook moeilijke omstandigheden. Ziekenhuisopnames. Afscheid van dierbaren. Mantelzorgers die niet meer bij vader en/of moeder, broer of zus, mochten komen. Confrontatie met eenzaamheid. Laten we dat niet vergeten. Sommige collega’s zullen dat vanaf nu moeten meedragen. En ook bij leerlingen hoorde ik van verlies. Van oma’s, opa’s, ooms en tantes. Soms meerdere overlijdens binnen enkele dagen. Ook hierbij hoor ik van gebed, troost en nabijheid. Laten we verlies en lijden en vooral hen die het heeft getroffen niet vergeten.
Tegelijkertijd denk ik dat ons dankbaarheid past. We zijn ook in deze bijzondere tijd niet alleen geweest, soms zorgde afstand gek genoeg zelf voor meer persoonlijk contacten en verbondenheid en bij alles mocht toch veel doorgaan. Het onderwijs mocht in andere vormen doorgaan, opeens binnen drie dagen gestart met afstandsonderwijs, vervolgens weer anderhalve meter onderwijs deels op school. Straks na de vakantie hopelijk voor de leerlingen weer helemaal open, maar nog voor collega’s de anderhalve meter. Er zijn extra groepen geweest voor opvang. Eerst alleen voor ouders/verzorgers in vitale beroepen, toen voor leerlingen met een lastige thuissituatie of leerlingen die thuis niet aan het leren toekwamen. Het ging niet allemaal vanzelf, het was soms ook gewoon behelpen, uitvogelen hoe het beter kon. In dat opzicht wil ik graag ook bijzonder dank uitspreken voor hoe eerst het crisisteam en daarna de directie met teamleiders steeds in nauwe afstemming hebben geschakeld.

Bij wat doorging hoorde ook het huisvestingstraject en de ontwikkeling van de Barneveldse Gezondheidszorg Opleidingen (BGO). Na de Barneveldse Techniek Opleidingen (BTO) nieuwe kansen voor jongeren voor een beroepsgerichte opleiding in de zorg met voor Barneveld zelfs twee nieuwe opleidingsmogelijkheden! Over BGO leest u meer elders in deze MEERweten. Na de zomervakantie gaat het al van start!

Na de zomer met de nodige onzekerheid maar vooral met vertrouwen
Samen verder!

De hele Meerwaarde gaat na de zomervakantie weer van start. Voor het MBO hebben we daarbij minder mogelijkheden dan voor het vmbo en PrO, voor beide geldt dat we u zo goed mogelijk proberen te informeren. Daarbij weten we niet precies wat de toekomst brengt. We lezen berichten over dat corona hier en daar in meer of mindere mate ‘opvlamt’. We gaan er daarbij voor het vmbo en PrO vanuit dat we voor de leerlingen na de zomervakantie weer helemaal open kunnen. Maar we hebben een scenario B achter de hand. Zo nodig zullen we daarop schakelen in de zomervakantie, maar dat krijgt u dan zeker te horen. Laten we hopen dat het niet nodig is. Bij alle onzekerheid over de toekomst gaat dat oude lied over wat de toekomst brengen moge nog steeds op: mij geleidt des Heren hand.

Met dat vertrouwen wens ik u en jullie allemaal een goede zomertijd.

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 

SCHOOLGIDS  
     
  De nieuwe schoolgids is online! Neem dus snel een kijkje via:

schoolgids.demeerwaarde.nl

 
 

INTRODUCTIEDAGEN SEPTEMBER 2020  
     
  Het is bijna zomervakantie! De vakantie duurt tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Vanaf maandag 31 augustus is de school weer open voor onze leerlingen.

Het programma voor de verschillende leerjaren en afdelingen staat binnenkort op de site van De Meerwaarde, zodat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) weten wanneer de leerlingen op school verwacht worden voor de start van het schooljaar en het introductieprogramma. We wensen alle leerlingen een fijne zomervakantie toe en hopen iedereen na de vakantie weer gezond en wel terug te zien op De Meerwaarde.

 
 

HET NIEUWE SCHOOLJAAR  
     
  NORMALE OPENSTELLING MET SPECIFIEKE HYGIËNEREGELS.
De persconferentie van 24 juni van onze minister-president heeft veel duidelijkheid gegeven. De VO-scholen gaan weer volledig open. Na de zomervakantie worden de lessen dan ook weer verzorgd conform het “normale rooster” met lessen van 80 minuten.

Ook bezoek aan de school door niet-medewerkers zoals ouder(s)/verzorger(s) is weer mogelijk nadat is gevraagd of de bezoeker geen coronaverschijnselen heeft. Een andere RIVM regel die in het nieuwe schooljaar blijft gelden is de 1,5 meter afstandsregel van leerlingen tot het personeel en het personeel onderling. Dat betekent dat aanvullende maatregelen nodig blijven; deze kunnen variëren van hygiënemaatregelen tot ten delen zelfs afstandsonderwijs. Welke hygiëneregels en aanvullende maatregelen er precies gaan gelden wordt in de week vóór aanvang van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd. Uiteraard geldt bovenstaande onder de voorwaarde dat de omstandigheden “goed” blijven zodat de regering bij de afgekondigde openstelling blijft.

 
 

AFSCHEID  
     
  Meneer Volkers
Op 31 augustus neemt meneer Volkers afscheid van De Meerwaarde en gaat hij met pensioen.
Na ruim 30 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest is het nu tijd om zijn schoolloopbaan af te sluiten. Dhr. Volkers is ooit begonnen in het bedrijfsleven maar heeft later de keus gemaakt om het onderwijs in te gaan. Als we terugkijken is dat een goede keus geweest. Voor veel leerlingen heeft hij een mooie bijdrage mogen leveren en mocht hij een schakeltje zijn in hun ontwikkeling. Met passie heeft hij al die jaren zijn vak over mogen brengen op de leerlingen.
Hij is één van de architecten geweest van de huidige transport en logistiek afdeling. Mede door zijn toedoen staat er een stevige transport en logistiek afdeling op De Meerwaarde. We kennen hem als een persoon die niet op de voorgrond hoeft te staan, een bescheiden en rustig persoon die graag op de achtergrond werkte. Voor alles is een tijd, en de tijd van gaan is voor hem nu gekomen, hij mag gaan genieten van zijn pensioen. We wensen hem samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkind nog vele gezonde jaren en bovenal Gods zegen toe.
 

Mevrouw Blok-Velsink
In september nemen we afscheid van mevrouw Blok. Na 40 jaren in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 25 jaar in dienst van het bestuur, is het tijd voor een andere invulling van haar tijd.
We hebben haar mogen ervaren als een gedreven docent met grote belangstelling voor haar leerlingen. Iemand waar je op kunt rekenen. Ze heeft veel betekend voor “De Meerwaardes Got Talent” en was een inspirerende coach voor menig collega.
Ook gaf ze ons jarenlang een mooie terugblik op het schooljaar dat voorbij was. We wensen mevrouw Blok een mooie tijd toe in goede gezondheid en Gods zegen voor de toekomst.


Meneer Kleingeld
Donderdag 16 juli neemt team 2 GT afscheid van meneer Kleingeld. Hij kwam in de onderbouw nask geven en heeft daarvan veel geleerd. We hebben meneer Kleingeld leren kennen als een veelzijdig mens met een grote belangstelling voor allerlei natuurkundige processen. Met name de grote interesse in geluid hebben we mogen ervaren. Hij gaat zich elders verder bekwamen in het onderwijs. We wensen hem een goede tijd toe.


Mevrouw Bijnagte
Donderdag 16 juli neemt team 2 GT afscheid van mevrouw Bijnagte. Ze gaat haar talenten verder ontplooien in het bedrijfsleven. We hebben haar leren kennen als een creatieve docent die nieuwe methodes niet schuwt. Ze heeft een goede bijdrage geleverd aan het wiskundeonderwijs in de onderbouw en het ontwikkelen van de leerlijn GTX. De lat lag bij haar hoog. We hopen dat ze ook in haar nieuwe baan haar kwaliteiten kan laten zien en wensen haar veel goeds voor de toekomst.


Meneer Abraham
We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van meneer Abraham. Hij is in 2017 gestart bij De Meerwaarde als wiskundedocent bij E&O. Het afgelopen jaar maakte hij de overstap naar GT. We hebben meneer Abraham leren kennen als een mooi mens en een goede docent wiskunde. Hij heeft eindeloos geduld met onze soms ongeduldige leerlingen en weet altijd de positieve kant van de leerlingen te zien. We wensen hem al het goede toe.


Mevrouw Epema
Na 9,5 jaar nemen we helaas afscheid van mevrouw Epema. Naast een uitstekende docent Engels gaan we een hele leuke creatieve collega missen. Mevrouw Epema heeft samen met haar collega’s het vak Engels een enorme boost gegeven. Naast haar lesgevende taken was ze een toegewijd mentor en is ze een aantal jaren Leergebiedvoorzitter geweest. Mevrouw Epema maakt de overstap naar de Waldheim Mavo in Baarn en dat scheelt een hoop reistijd. We wensen haar het allerbeste!


Mevrouw Toes
13 jaar geleden kwam mevrouw Toes op De Meerwaarde, afdeling Praktijkonderwijs. Hier heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Deze kennis en ervaring heeft ze meegenomen toen ze de overstap maakte naar VMBO-GT. Naast haar werk als docent biologie/verzorging heeft ze heel veel mogen betekenen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. We gaan een fijne collega missen! Mevrouw Toes maakt de overstap naar MBO Amersfoort waar ze aan de slag gaat als docent bij de opleiding Helpende op niveau 2. We wensen haar veel plezier in haar nieuwe werk!

 
 

JUBILEUM  
     
  Janny Leijenhorst
Op 18 augustus werkt mevrouw Leijenhorst 40 jaar in het onderwijs.
Ze heeft in velerlei functies zich ingezet voor eerst het Groen van Prinsterer en later De Meerwaarde.

Nu werkt ze als teamleider al meer dan tien jaar aan de ontwikkeling van de GT-afdeling. Haar enthousiasme en betrokkenheid zijn nog onverminderd en daar zijn we zeer blij mee. Naast het teamleiderschap is mevrouw Leijenhorst ook één van de leiders op het gebied van projectmatig creëren. Al met al liggen er nog steeds mooie uitdagingen voor haar.
We feliciteren haar met dit jubileum en wensen haar gezondheid, kracht en Gods zegen voor de toekomst.

 
 

BGO IN SEPTEMBER VAN START  
     
  Neboplus, De Meerwaarde en MBO Amersfoort hebben hun samenwerking definitief bezegeld met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst van de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO). Onder toeziend oog van bewoners en de wethouders Didi Dorrestijn en Hans van Daalen vond de ondertekening door Eunice van Zomeren (Neboplus), Bert Brand (De Meerwaarde) en Aren van Heest (MBO Amersfoort) op 8 juli plaats bij Neboplus in Barneveld.

In de achterliggende maanden is de basis gelegd voor het samenwerkingsverband tussen MBO locatie De Meerwaarde, Neboplus en MBO Amersfoort. Het doel van de samenwerking is dat mbo studenten in de gezondheidszorg een BOL-opleiding op niveau 2 of 3 kunnen volgen in Barneveld, direct in de beroepspraktijk. De studenten gaan vanaf de eerste dag meewerken in de dagelijkse zorg bij Neboplus en krijgen onderwijs aangeboden op dezelfde locatie door De Meerwaarde en MBO Amersfoort. Neboplus stelt bovendien twee leercoaches beschikbaar die de leerlingen tijdens het werk begeleiden. Hiermee ontstaat directe verbinding tussen de theorie en praktijk en wordt het leren levensecht.

In september starten naar verwachting 12 studenten bij Neboplus met een mbo BOL-opleiding Verzorgende IG – al dan niet in combinatie met maatschappelijke zorg – of Helpende zorg en welzijn te volgen.

Onlangs is er tijdens een coronaproof open huis kennisgemaakt met studenten en belangstellenden. Er is nog plaats voor enkele studenten, dus belangstellenden kunnen informatie over de opleidingen vinden via mbo.demeerwaarde.nl en www.neboplus.nl/nl/barneveldse-gezondheidszorg-opleiding/
Met het integreren van de opleiding in een zorginstelling, het zgn. onderwijs in bedrijf, wordt een nieuwe stap gezet naar optimaal leren in de praktijk en wordt het opleidingsaanbod breder dan het actuele aanbod van MBO locatie De Meerwaarde. Alle betrokken partijen zijn positief over de nieuwe opleidingsmogelijkheid in Barneveld die hiermee mogelijk is gemaakt en zien uit naar de ervaringen in de praktijk van het nieuwe cursusjaar.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

DAY FOR CHANGE PROJECT 1GTX  
     
  Het project
- De brugklas GTX heeft in de afgelopen maanden meegedaan aan het project Day for Change. In dit project leren de leerlingen de basics over het opzetten van een eigen onderneming. Als er een goed ondernemingsplan is neergezet, mogen de leerlingen met een microkrediet van de Rabobank aan de slag om hun onderneming winstgevend te laten maken. Er is van alles gedaan, zoals het verkopen van zelfgemaakte koekjes, armbanden, kaarten en zelfs mondkapjes. Ook de handen zijn uit de mouwen gestoken om auto’s te wassen en tuinen netjes te maken.

Winst
– Met de € 60 microkrediet hebben de leerlingen van 1GTX €527,21 winst gemaakt! We zijn erg trots op onze leerlingen, dat ze ondanks de restricties van de afgelopen maanden, toch dit project hebben doen slagen.

Goede doel
- De winst van onze leerling-ondernemers gaat naar startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Zo gaat dit geld naar startende boeren in Oeganda. Ze krijgen training en coaching om hun bedrijf winstgevend te maken.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl