MEERweten - week 28 - 2018

09-07-2018

WEEK 28 - 10 juli t/m 27 augustus 2018

AGENDA

 
 

dinsdag 10 juli
diplomering MBO Techniek

woensdag 11 juli
diplomering MBO Dienstverlening

donderdag 12 juli
afronding schooljaar en uitreiken cijferlijsten (tijden zie verderop in MEERweten)

maandag 16 juli
zomervakantie (t/m vrijdag 24 augustus 2018)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

EEN GOEDE ZOMER GEWENST!  
     
  De zomer was met het prachtige weer van de laatste weken voor het gevoel van veel van ons al volop begonnen. Volop zon en vele droge dagen. Op de Veluwe beginnen sommige bomen al geel en rood te kleuren alsof de herfst al nadert, terwijl de zomervakantie nu net gaat beginnen!

Vorige week hebben de leerlingen hun boeken alweer ingeleverd. Ook hadden we elke avond één of meerdere goed bezochte bijeenkomsten met de geslaagden van het vmbo en hun ouder(s)/verzorger(s) waarop diploma’s werden uitgereikt. De week ervoor was er al een mooie bijeenkomst met PrO. Mooi om alle betrokkenheid te zien!
De natuur snakt naar water. Ik hoop dat er binnenkort weer de nodige regen valt. Het liefst ’s nachts natuurlijk, zodat de natuur weer op adem kan komen en we er wel plezier van hebben, maar overdag kunnen genieten van een heerlijke zonnige zomer.

De (meeste) leerlingen hadden ook wel zin in vakantie viel me op bij het horen van de verhalen. Sommigen snakten met dat mooie weer ook wel een beetje naar het eind van het schooljaar. “Kunnen we geen tropenrooster krijgen meneer? Of ijsvrij?” Het laatste schatte ik niet echt in als een opmerking om een klimaatdiscussie op te zetten. En het is natuurlijk helemaal prima als er nu na een schooljaar volop tijd aanbreekt voor ontspanning. In de gangen hoorde ik een aantal enthousiast vertellen over wat ze gingen doen. Er kwam daarbij het nodige aan water langs, dichterbij en verder weg: sproeien, zwembad, Zeumeren, zee.

Op De Meerwaarde gaan we terwijl de leerlingen genieten van de eerste vakantiedagen met de collega’s nog even door. Terwijl we bezig zijn met de afronding zijn ondertussen de voorbereidingen om volgend schooljaar goed te kunnen starten ook alweer in volle gang. We zijn volop bezig met sollicitatiegesprekken om de laatste vacatures goed ingevuld te krijgen, de roosters zijn ondertussen volop in de maak, de eerste schoolweken voorbereid, de gangen worden gepoetst, de lokalen schoongemaakt. We hopen zo goed voorbereid volgend schooljaar te kunnen starten.

Maar eerst wensen we iedereen een fijne zomervakantie met voldoende rust en water!

Namens bestuur en directie,
Bert Brand

 
 

AFSCHEID  
     
  De heer Valkenburg

De heer Valkenburg neemt op dinsdag 10 juli afscheid van De Meerwaarde. Hij is als conciërge gestart op de Christiaan Huygensschool op 1 januari 1980. Met het daarvoor vervullen van de militaire dienstplicht viert hij ook zijn 40-jarig ambtsjubileum.

We bedanken hem voor zijn collegialiteit, zijn bereidheid om er te zijn voor leerlingen en collega’s.

Wij wensen hem met zijn gezin alle goeds toe voor de toekomst.
 


Mevrouw Van de Klift

12 juli nemen wij afscheid van mevrouw Van de Klift: docent Duits in 2gt. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.


De heer Wilbrink

Met ingang van 1 augustus 2018 gaat meneer Wilbrink De Meerwaarde verlaten. Hij hoopt dan te gaan starten als docent PIE bij het van Lodenstein College te Hoevelaken.
Meneer Wilbrink is acht jaar lang werkzaam geweest als docent elektrotechniek bij De Meerwaarde.
De eerste vijf jaar heeft hij zijn kwaliteiten ingezet bij het VMBO en de laatste twee jaar is hij werkzaam geweest bij de MBO locatie De Meerwaarde. Wij hebben meneer Wilbrink leren kennen als een ambitieus en betrokken collega. Betrokken bij de leerlingen, studenten, collega’s en het bedrijfsleven. In samenwerking met het bedrijfsleven heeft meneer Wilbrink een aantal projecten gerealiseerd. Op het PIE plein van het VMBO staat dankzij de inzet van meneer Wilbrink een prachtige domotica-hoek.
Bij het MBO heeft meneer Wilbrink zijn kwaliteiten ingezet door studenten van de opleiding Elektrotechniek op te leiden tot professionele beroepsbeoefenaren. Meneer Wilbrink begeleidde de studenten op school en in de beroepspraktijk. En dit altijd met enthousiasme en betrokkenheid voor de student. Meneer Wilbrink was betrokken bij het bedrijfsleven. Hij zocht de verbinding met het bedrijf en het onderwijs.

Hierdoor was het onderwijs wat meneer Wilbrink verzorgde betekenisvol voor de studenten.
Wij gaan meneer Wilbrink missen, we zijn dankbaar voor datgene wat hij heeft mogen betekenen voor De Meerwaarde. We wensen meneer Wilbrink alle goeds toe en Gods Zegen voor de toekomst.


Mevrouw Takken

Na 4 jaar gewerkt te hebben in de onderbouw Kader op De Meerwaarde gaat mevrouw Takken De Meerwaarde verlaten.

In deze 4 jaar heeft mevrouw Takken op enthousiaste wijze Nederlands gegeven en heeft ze verschillende leerlingen als mentor begeleidt. We danken haar voor deze inzet en wensen mevrouw Takken veel succes in haar nieuwe baan op het J.F.C. ook in Barneveld.


Mevrouw De Groot

Als collega uit de Flexpool is mevrouw De Groot twee jaar de onderbouw Kader van dienst geweest als onderwijsassistent. Dit deed ze iedere woensdag op enthousiaste en positieve wijze.

Daarnaast heeft mevrouw De Groot zich ook ingezet voor Talenttijd en verschillende andere lessen. Helaas is er na deze twee jaar in de Flexwet geen (tijdelijke) verlenging mogelijk, waardoor wij afscheid van elkaar nemen.

Hopelijk zien we mevrouw De Groot nog op andere wijze terug in De Meerwaarde. Voor nu hartelijk bedankt voor uw inzet en flexibiliteit.


De heer Verweij

Na vier jaar nemen we afscheid van meneer Verweij, teamleider van onderbouw Kader. Meneer Verweij gaat werken als onderwijsadviseur bij It’s Learning. Van dit bedrijf gebruiken wij als school onze ELO (Electronische Leeromgeving). Via de ELO kan hij dus toch nog van invloed blijven op het onderwijs op De Meerwaarde.

In de afgelopen vier jaren heeft meneer Verweij twee keer een groep leerlingen opgeleid en goed voorbereid op de bovenbouw. Dit jaar zijn de leerlingen geslaagd uit zijn eerste jaar als teamleider. Gezien de goede resultaten in de meeste afdelingen mogen we zeggen dat hij het met zijn team goed heeft gedaan.

We bedanken meneer Verweij hartelijk voor zijn bevlogen manier van leidinggeven aan onderbouw Kader. We wensen hem een mooi vervolg in zijn onderwijsloopbaan.


Mevrouw Black

Mevrouw Black, docent Engels, heeft een nieuwe baan aanvaart bij het Groen Hart Lyceum in Alpen aan de Rijn. De lange reisafstand heeft haar doen besluiten om een baan dichterbij huis te zoeken.

We gaan mevrouw Black missen en we wensen haar al het goede toe in haar nieuwe baan.


Mevrouw Kedde

Mevrouw Kedde gaat De Meerwaarde verlaten. Na de zomervakantie gaat ze als onderwijskundige aan de slag bij defensie. Het afgelopen schooljaar heeft ze godsdienst gegeven in 1 en 2 basis en technologie in 1GT.

We wensen haar het allerbeste toe in haar nieuwe werkomgeving.

 
 

MEELEVEN  
     
  Op vrijdagochtend 6 juli kwam het trieste bericht binnen dat de moeder van Fleur (2gt3) en Yoseth Willemsen (4bz2) is overleden als gevolg van een ernstige ziekte.

We leven mee met de familie Willemsen in deze voor hen zo moeilijke tijd en wensen hen heel veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe.

 
 

SCHOOLGIDS  
     
  Op maandag 9 juli is de nieuwe schoolgids beschikbaar via schoolgids.demeerwaarde.nl.

Neem dus snel een kijkje!

 
 

GESLAAGDEN VMBO  
     
  Vorige week mochten we op vier verschillende avonden totaal 447 leerlingen in het VMBO diplomeren. Wat een feest was dat! In de goedgevulde aula’s werden de leerlingen stuk voor stuk even toegesproken en vervolgens mochten zij, onder het toeziend oog van familie en vrienden, hun handtekening zetten onder het welverdiende diploma!
  • In de basisberoepsgerichte leerweg ontvingen 94 leerlingen hun diploma (slaagpercentage 95%).
  • In de kaderberoepsgerichte leerweg mochten 181 leerlingen hun diploma in ontvangst nemen (slaagpercentage 93%).
  • Tot slot werden op donderdagavond jl. 172 GT-leerlingen gediplomeerd (slaagpercentage 93,5%).

Wij zijn dankbaar voor zoveel geslaagde leerlingen en wensen alle leerlingen die in het afgelopen jaar examen hebben gedaan, of zij nu geslaagd zijn, volgend jaar terugkomen of elders instromen, voor de toekomst alle goeds en Gods zegen toe.

 
 

INTRODUCTIEDAGEN AUGUSTUS 2018  
     
  Het is bijna zomervakantie! Nadat onze leerlingen deze week hun cijferlijsten in ontvangst zullen nemen, is het eindelijk zover. De vakantie duurt tot en met vrijdag 24 augustus 2018. Vanaf maandag 27 augustus is de school weer open voor onze leerlingen.

Het programma voor de verschillende leerjaren en afdelingen staat binnenkort op de site van De Meerwaarde, zodat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) weten wanneer de leerlingen op school verwacht worden voor de start van het schooljaar en het introductieprogramma.

We wensen alle leerlingen een fijne zomervakantie toe en hopen iedereen na de vakantie weer gezond en wel terug te zien op De Meerwaarde.

 
 

De goede doelen dag  
     
  ‘Super dobre zrobleno’ oftewel super goed gedaan!

We willen iedereen, die op wat voor manier dan ook, een bijdrage aan het goede doel heeft geleverd, een enorm compliment geven!

We zijn ontzettend blij en natuurlijk ook trots op de gigantische opbrengst.

Maar liefst 17.000 euro is er die dag opgehaald, maar dat is nog niet alles.
De bovenbouw van team PrO heeft in oktober 2017 een diner georganiseerd voor HOE. Dat bracht ook nog eens 3.600 euro op.

Bij elkaar opgeteld komen we dan op 20.600 euro.

Wat een geweldige opbrengst voor onze naasten!

 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2018  
     
  In het afgelopen voorjaar zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Ouder(s)/verzorger(s)

Veel ouder(s) (hieronder verstaan we ook verzorgers) hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. De response was dit jaar hoger dan vorig jaar: dit jaar beantwoordde 45% van de ouders onze vragen ten opzichte van 38% vorig jaar. We zijn blij met de betrokkenheid van ouders bij de school. Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek!

De resultaten van het onderzoek verschillen niet veel van vorig jaar. Ouders zijn over het algemeen genomen positief over De Meerwaarde.

De waardering voor het thema Veiligheid is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Allerlei activiteiten in de school richten zich op dit thema en het is dan ook fijn om te merken dat die inspanningen resultaat opleveren. Daarnaast is de waardering voor de begeleiding op school (door de mentor en andere begeleiders) gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Ouders geven in het onderzoek aan meer lesuitval te ervaren dan in voorgaande jaren.

Leerlingen

De resultaten van het onderzoek onder leerlingen zijn niet veel afwijkend van voorgaande jaren. De thema’s Veiligheid en Begeleiding / mentor krijgen eenzelfde goede beoordeling als vorig jaar.
Wat opvalt is dat uit de enquête onder leerlingen is gebleken dat er minder pestgedrag is gesignaleerd. De pro-actieve aanpak van pestgedrag wordt als positief ervaren door leerlingen. Dat is fijn. Toch blijft dit thema onze aandacht houden. Iedere vier jaar wisselt onze populatie leerlingen vrijwel geheel. Om nieuwe leerlingen mee te nemen in onze huidige aanpak, blijven we alert reageren op pestgedrag.

 
 

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL AVG  
     
  Vorige week hebben ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen berichten ontvangen van De Meerwaarde via WIS Communicator. Dit zijn berichten die afkomstig zijn van De Meerwaarde, en waarin wij u toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal waarop onze leerlingen herkenbaar in beeld zijn.
Voor het vastleggen en uitvragen van de toestemming maken wij gebruik van WIS Communicator. Dit programma is echter nog in de kinderschoenen en werkt helaas nog niet naar behoren. Vandaar dat u meerdere e-mails met dezelfde vraag heeft ontvangen, waarvoor onze excuses.

Om toestemming of afkeuring te geven voor het gebruik van foto’s, kunt u het best inloggen op het ouderportaal en dan de volgende stappen volgen:

  • Klik op Mijn De Meerwaarde
  • Ga naar Facturen
  • Klik op het icoon Privacy links bovenaan het scherm
  • Daar geeft u per leerling aan of u al dan niet toestemming geeft voor het publiceren van beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is.

Het gaat er om of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en filmpjes in ons promotiemateriaal, zoals folders, de website van De Meerwaarde, posters, flyers, in de digitale nieuwsbrieven en in de schoolgids van De Meerwaarde.
Meer informatie over deze uitvraag voor toestemming kunt u terugvinden op het ouderportaal van de website
(https://ouders.demeerwaarde.nl/Portaal/Algemeen/AVG).

 
 

AFRONDING SCHOOLJAAR EN UITREIKEN CIJFERLIJSTEN  
     
  We naderen het einde van het schooljaar. Vrijdag 6 juli a.s. is de laatste schooldag.
Op donderdag 12 juli vindt voor de leerlingen de afsluiting van het schooljaar plaats en ontvangen zij hun cijferlijst.

De leerlingen worden op de volgende tijdstippen op school verwacht:

Onderbouw:
09.30 uur 1 basis
09.00 uur 1 kader
10.00 uur 1 gt
09.00 uur 2b/k
10.00 uur 2 kader
09.00 uur 2gt (daarna kennismaking bij 3gt)

Bovenbouw:
09.00 uur 3 BWI
09.00 uur 3 Zorg & Welzijn – klassen: 3kz1, 3kz2, 3kz3
09.30 uur 3 GT
10.00 uur 3 Zorg & Welzijn – klassen: 3bz1, 3bz2
10.00 uur 3 Groen
10.00 uur 3 PIE/M&T
10.30 uur 3 Economie

 
 
 

 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

AFRONDING TECHNIEKROUTE PIE KLAS 2  
     
  Afgelopen woensdagochtend heeft klas 2 de techniekroute bij PIE afgerond. Na een periode van 10 weken waarin er hard gewerkt is aan het werkstuk, een industriële design ledlamp, konden de leerlingen dit fraaie werkstuk mee naar huis nemen.

Het werkstuk dient als kapstok waarbij de drie disciplines van metaal-, elektro- en installatietechniek verwerkt zijn. Gaandeweg dit traject hebben de leerlingen, door korte theorielessen, al kennis kunnen nemen over de mogelijkheden bij PIE en vakinhoudelijke theorie.

Van start tot finish worden de leerlingen door de docenten meegenomen in het proces van ‘IEN’, namelijk door op een luchtige manier ‘Informeren’ over de mogelijkheden bij PIE, leerlingen te ‘Enthousiasmeren’ voor het vak om daarna te gaan werken aan een ‘Norm’ voor een goede start in klas 3.

 
 

LEVENSECHT LEREN IN HET PRAKTIJKONDERWIJS  
     
  In contact met De Rozerie, een lunchroom in Barneveld bleek dat de tafels er wat oud en gebruikt uitzagen.

Ze waren erg donker en er zaten kale plekken op. De jongens van de bovenbouw Praktijkonderwijs profiel Techniek namen deze klus op zich. In een aantal weken hebben zij alle tafels kaal gemaakt, geschuurd en opnieuw gelakt. Nu in een lichtere kleur lak.

De tafels zien er weer fris uit en steken mooi af naast de donkere stoelen.
Wat waren de mensen van De Rozerie blij! Als dank kregen wij afgelopen maandag een lunch aangeboden. Het harde werken werd goed beloond!

 
 

ATLETIEKDAG 2 BASIS EN 2 PRO  
     
  Donderdag 5 juli hadden de 2e klassen basis en 2 PrO een atletiek meerkamp. Op deze stralende zonnige dag waren 6 onderdelen om te doen, hoogspringen, verspringen, nokbal, kogelstoten, 60 meter sprint en 800 meter hardlopen.

De leerlingen en docenten hebben er een leuke dag van kunnen maken. Voor elk onderdeel waren er zes medailles, voor de drie beste jongens en meisjes.

 
 

MOS-EXAMEN WORD EN EXCEL 2016  
     
  Vrijdag 6 juli 2018 is er weer een officieel Microsoft Office Specialist (MOS)-examen afgenomen voor Word 2016 en Excel 2016. Bij een score hoger dan 70 procent krijgen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat is een wereldwijd erkend bewijs van vaardigheden in Microsoft Office.

Dit certificaat is een verrijking voor het CV van de leerlingen, leert leerlingen efficiënter werken en bespaart op die manier tijd en is een goede voorbereiding voor leerlingen op stage en arbeidsmarkt.

Het online MOS examen vond plaats op het lesplein van 2GT en duurde vijftig minuten. In die tijd moesten de leerlingen van de GTx-klassen 35 opdrachten online uitvoeren. Na het voltooien van het examen kregen de leerlingen direct het eindresultaat te zien. Heel erg spannend dus!

In totaal hebben 12 leerlingen een certificaat voor Excel behaald en 3 leerlingen een certificaat voor Word. De leerlingen hebben erg hard voor dit resultaat gewerkt en mogen erg trots zijn op het behaalde diploma!

 
 

TRIATLON  
     
  Afgelopen woensdag was het weer zover: de geweldige triatlon voor de leerlingen uit de 1e klassen stond op het programma. Alle leerlingen mochten onderling strijden voor de titel “beste triatleet” van de 1e klas 2018. Het weer heeft ons niet in de steek gelaten, het was een prachtige zonovergoten dag, met heerlijke temperaturen. Kortom, 150 m zwemmen, 10 km fietsen en 7 km rennen was voor niemand een probleem!

De winnaar van de triatlon van 2018 is bij de jongens geworden: Yaron Neutel uit 1gt1 die de wedstrijd in 53 minuten en 33 seconden wist af te ronden.
Bij de meisjes waren Jonetta Burggraaf en Lizzy van Wijk uit 1k1 de snelste met een tijd van 57 minuten en 37 seconden.

Tot slot de beste jongens en meisjes per afdeling:

PrO

Jaron Koopmans (1 uur en 1 minuut),
Amy Teunissen en Rosita Snijders (1 uur, 5 minuten en 47 seconden)

Basis

Stefan Timmer (54 minuten en 12 seconden)
Britt van den Berg (1 uur, 7 minuten en 20 seconden)

Kader

Arno Wouters (54 minuten en 11 seconden)
Jonetta Burggraaf en Lizzy van Wijk (57 minuten en 37 seconden)

GT

Yaron Neutel (53 minuten en 33 seconden)
Evanne de Rooij (58 minuten en 4 seconden)

We willen alle deelnemers van de triatlon bedanken voor hun inzet dit jaar! Het is een mooie dag geworden, dankzij jullie!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl