MEERweten - week 34 - 2017

21-08-2017

WEEK 34 - 22 augustus t/m 28 augustus 2017

 

WEEKOPENING

Starten met God  
     
  De zomervakantie is voorbij. We gaan weer aan de slag op De Meerwaarde.
De één voor het eerst. De ander voor een volgend jaar.

We starten dus ook weer met de dagopeningen. Een goede gewoonte op De Meerwaarde. Voor de één logisch dat het een goede gewoonte is. Voor de ander misschien een grote vraag waarom dat een goede gewoonte zou moeten zijn

Maar voor de één én voor de ander geldt: we gaan allemaal weer richting
De Meerwaarde. En in deze tijd van het jaar is het ’s morgens vroeg zo mooi. Elke morgen weer anders. En elke mooi gekleurde lucht laat iets zien van de grootheid, de trouw, de goedheid van God. Elke dag anders zoals in ons leven elke dag anders kan zijn; gekleurd, grauw, druilerig, mistig en ga zo maar door….

Deze week denken we daar over na aan de hand van psalm 143

 
 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

Goeiemorgen!

Psalm 143

DONDERDAG 24 AUGUSTUS

Leiding & hulp

Psalm 143

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

Kracht om te leven

 Psalm 143

 

 

AGENDA

 
 

maandag 21 augustus
aanvang introductieprogramma 2017-2018

dinsdag 22 augustus
vervolg introductieprogramma

woensdag 23 augustus
start lessen volgens rooster

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Van harte welkom op de meerwaarde allemaal!  
     
  Veilig naar school
Misschien zag u ze ook hangen. Die spandoeken met daarop de tekst ‘de scholen zijn weer begonnen’. Die spandoeken hangen overal om alle verkeersdeelnemers er op te wijzen dat de jeugd weer richting de scholen gaat. Of dat nu lopend, fietsend, per brommer, scooter, met een coole pedelec, in 45km autootjes of anders is. Ik hoop dat iedereen altijd, onderweg in het verkeer goed op elkaar let. Voor de nieuwe leerlingen die voor het eerst (helemaal) naar De Meerwaarde gaan is het nog nieuw en dus best wennen deze eerste dagen. Daarom nogmaals: geef elkaar de ruimte. Gedurende het komende schooljaar besteden we op De Meerwaarde in veel groepen bewust aandacht aan het verkeer, om de bewustwording te starten en levend te houden. Wilt u ook als ouder/verzorger zelf even vragen hoe het onderweg ging?

De scholen zijn weer begonnen!”: waar en niet waar
Dit jaar las ik de spandoek-tekst ‘De scholen zijn weer begonnen!’ wel wat anders dan eerdere jaren. Want aan de ene kant is het waar, we zijn weer begonnen. En we zijn goed begonnen. Vorige week een mooie bijeenkomst met alle nieuwe medewerkers, vanochtend een fijne opening met alle collega’s. Nu ik deze bijdrage schrijf zie ik de eerste leerlingen hun fiets buiten in het fietsenrek parkeren. Aan de andere kant is het ook weer niet helemaal waar: we zijn niet begonnen, we zijn eigenlijk gewoon doorgegaan. Want wat is er tijdens de zomervakantie door een groot aantal betrokkenen hard doorgewerkt om een goede start mogelijk te maken!

Na hard werken nu genieten van extra ruimte
Tijdens elke zomervakantie wordt ons prachtige schoolgebouw van binnen stevig onder handen genomen met een serieuze grote schoonmaak. We doen er alles aan om het gebouw als nieuw te houden en als je nu binnenkomt begroeten alle vloeren je hoog-glans-glimmend. Maar dit jaar is er extra doorgewerkt om de nieuwbouw van de tijdelijke huisvesting in de tuin achter de school mogelijk te maken. Want hoewel het gebouw was bedoeld voor 1750 leerlingen, hebben we er afgelopen schooljaar met meer dan 2100 leerlingen gebruik van gemaakt. Als school heb je recht op uitbreiding bij 10% meer leerlingen voor een langere periode (voor De Meerwaarde meer dan 1925). Bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad op 6 juni jl. kregen wij toestemming voor tijdelijke huisvesting op korte termijn. Wat waren we blij!. Tegelijkertijd realiseerden we ons ook dat het kort dag was!

Omdat de voorbereidende werkzaamheden één week ervoor waren gestart, konden we zodra de vergunning was afgegeven, direct beginnen. Met de leverancier maakten we een super-strakke planning. Uiteindelijk is met een week vertraging de tijdelijke huisvesting opgeleverd. Daarna moesten we in één keer door met de inrichting. En het is gelukt, alle extra PrO- en theorielokalen staan nu klaar! Alleen voor de twee technieklokalen is iets extra tijd nodig. Het was noodzakelijk en het is fantastisch dat de tijdelijke bouw zo snel is gerealiseerd. Alle lof voor iedereen die daar bij betrokken was: de gemeente, de leverancier, alle onderaannemers, alle collega’s van facilitair, ICT, docenten, iedereen. Nu we dit schooljaar 2044 leerlingen mogen verwelkomen nemen we het tijdelijke gebouw per direct in gebruik. In overleg met de gemeente zal er nog een moment worden geprikt voor de officiële opening!

De cijfers
Vorig jaar merkte ik dat iedereen heel benieuwd is naar de cijfers: ‘Hebben jullie de prognose gehaald?’ Vorig jaar overtroffen wij de prognoses ruim op het VMBO en de grote instroom op PrO met uiteindelijk 2163 leerlingen. De prognose voor dit jaar was 2088 leerlingen. Daar zitten we met de telling van vandaag, 2044 leerlingen, dus feitelijk 44 onder.
Het MBO in Barneveld groeit gestaag door: nu 199 leerlingen. Omdat de teldatum voor inschrijving op het MBO (anders dan in het VO) op 1 oktober ligt, vieren we misschien binnenkort wel een mijlpaal!

Elk talent telt, iedereen wordt gezien en doet mee!
Nu kunnen alle grote getallen en een extra gebouw zomaar een verkeerd beeld oproepen. Een beeld dat leerlingen op De Meerwaarde zomaar kunnen ondersneeuwen. Zeker die leerlingen die voor de zomervakantie de basisschoolperiode hebben afgesloten. Maar dat zal gelukkig niet het geval zijn. Want onze meerwaarde ligt niet als eerste in gebouwen of getallen. Onze meerwaarde ligt in wat we in de wandelgangen vaak ‘elkaar kennen en gekend worden’ noemen. Dat vooral de leerlingen zich gekend weten. In de introductieperiode de komende dagen wordt daar in alle groepen dan ook als eerste mee gestart! Als u er thuis als ouder of verzorger naar vraagt zult u vast verhalen horen!

En verder blijven we kleinschalig werken. We hebben voor elke groep leerlingen binnen het gebouw de vertrouwde omgeving met een eigen ingang, de eigen aula, toiletten, kluisjes. Ze weten waar de teamkamer is. Zo krijgt elke groep binnen het mooie gebouw van De Meerwaarde een heel eigen plek. Kent elke vleugel in het mooie gebouw zijn eigen ‘school’. Nu we iets meer ruimte en iets minder leerlingen hebben kunnen we daar nog weer beter vorm aan geven. Nieuwe leerlingen maken we daarin snel wegwijs.

Een nieuw schooljaar: samen werken aan een goed schooljaar!
Met elkaar willen we er weer een goed schooljaar van maken. Samen met de leerlingen. Samen met de ouders en verzorgers. Samen ook met al die betrokkenen om De Meerwaarde heen. Met elkaar hebben we een gewaagd en prachtig doel voor al onze leerlingen: ‘Samen meer bereiken dan mogelijk lijkt!’. En wat is het goed om steeds te voelen hoe dat gewaagde doel bijzonder grote betrokkenheid oplevert. Niet alleen bij ouders en verzorgers en op De Meerwaarde, maar ook bij bedrijven, instellingen, de gemeente Barneveld, toeleverende scholen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Graag willen we samen, met iedereen die met ons verbonden is, hard aan de slag om er een mooi schooljaar van te maken. Een jaar waarin de ontwikkeling van onze leerlingen en studenten centraal staat. We samen meer bereiken dan mogelijk lijkt.

Laten we dat vooral in alle openheid naar elkaar doen. Want in die openheid ligt ruimte. Ruimte om met elkaar te vieren als dingen goed gaan. Dan steken we de vlag uit! En ook ruimte om te benoemen wat beter kan. Met elkaar zien we het meest, vanuit verbondenheid mag er openheid zijn en zijn we samen sterk.

Dat ‘samen’ geldt ook voor hoe we in afhankelijkheid van God willen werken. Vanochtend bij de opening met de collega’s lazen we een gedeelte uit het Bijbelboek Jesaja. Daarin staat beschreven dat God zelf zegt: ‘Ik ben er bij’. Met dat vertrouwen gaan we het nieuwe schooljaar in. Ik wens ons allemaal Zijn zegen over het nieuwe schooljaar. Van harte welkom allemaal!

Bert Brand, voorzitter College van Bestuur

 
 

Meerweten  
     
  Een nieuw schooljaar, een nieuwe uitgave van MEERweten.

Dit is weer de eerste uitgave van MEERweten dit schooljaar waarin we u/jou weer gaan informeren over allerlei belangrijke zaken rondom onze school. In MEERweten doen we iedere maandag mededelingen over algemene zaken of over zaken die bepaalde teams aangaan. Ook laten we zien waar we in de teams mee bezig zijn.
Mocht uw/jouw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat zelf wijzigen door onderaan iedere uitgave van MEERweten te klikken op ‘Adres wijzigen / Uitschrijven’.
We hopen dit jaar weer veel leuke en nuttige informatie te kunnen geven.

 
 

Gezonde school naar een Rookvrij school  
     
  Omdat wij het belangrijk vinden dat wij onze leerlingen meer geven dan bijvoorbeeld Engels, wiskunde en rekenen, kiezen wij ervoor om een Gezonde School te zijn.

Het (leren) maken van gezonde keuzes zien wij als de basis van een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Aandacht voor gezondheid draagt bij aan het welbevinden van onze leerlingen en het verbetert ook hun prestaties.

Op De Meerwaarde zetten we in op de volgende gezondheidsthema’s van
Gezonde School:

  • Voeding

  • Bewegen & sport

  • Welbevinden & (sociale) veiligheid

  • Roken-, alcohol- en drugspreventie

Naar een rookvrije school
Wat betreft rookpreventie is ons doel: het creëren van een rookvrije school in 2020.
Dit houdt in dat er in 2020 noch in de school, noch op het terrein van de school gerookt wordt. Dit geldt voor alle aanwezigen: leerlingen, medewerkers, ouders en externen die op bezoek zijn.

Een rookvrije school:

  • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;

  • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen en stelt een gezonde sociale norm;

  • maakt leerlingen weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;

  • beschermt leerlingen tegen (ongewenst) meeroken.

In de afgelopen jaren hebben we het roken onder leerlingen afgebouwd, net zoals dit op de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Barneveld het geval is.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt er door leerlingen niet meer gerookt op ons schoolterrein. Leerlingen die toch roken op het schoolterrein krijgen een waarschuwing en moeten na schooltijd terugkomen. Bij herhaling wordt er contact opgenomen met de ouders.

In de komende paar jaar wordt ook het personeel gestimuleerd om niet te roken en wordt op deze wijze ook het roken onder personeel afgebouwd, zodat De Meerwaarde in 2020 een rookvrije school is.

 
 

Filmen en fotografie op school  
     
  Op De Meerwaarde wordt regelmatig beeldmateriaal, zoals foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de lessen. Dit beeldmateriaal wordt met verschillende doelen gemaakt.

In de eerste plaats gebruiken wij de foto’s om te laten zien wat De Meerwaarde voor een school is. We willen daarvoor graag mooie foto’s gebruiken en daarom is er regelmatig een fotograaf op school aanwezig die foto’s maakt tijdens de lessen of bij activiteiten. Deze foto’s worden o.a. op de digitale schoolgids, in folders en op de website van de school gebruikt.

Daarnaast kunnen er in het kader van trainingen en coaching van docenten video-opnames worden gemaakt in de klas.

Uiteraard zal De Meerwaarde altijd zorgvuldig omgaan met gemaakt beeldmateriaal en het alleen gebruiken voor eigen doeleinden.

Bij aanmelding op De Meerwaarde gaan ouder(s)/verzorger(s) akkoord met het maken en gebruiken van beeldmateriaal van de betreffende leerling. Mocht deze toestemming gedurende de schoolloopbaan van de leerling wijzigen, dan kunnen
ouder(s)/verzorger(s) dat schriftelijk melden bij de betreffende directeur.

 
 

Jubileum mevrouw de Groot  
     
  Op 1 augustus was mevrouw de Groot 40 jaar in dienst van ons bestuur. Ze is begonnen als docent tekenen op de huishoudschool en geeft nu alweer een aantal jaren beeldende vorming aan de onderbouwklassen. Dit doet ze met veel enthousiasme en probeert de creativiteit van kinderen te stimuleren.

We feliciteren haar met haar jubileum en hopen dat ze nog een aantal jaren met enthousiasme en in goede gezondheid bij ons mag werken.

 
 

 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl