MEERweten - week 22 - 2020

25-05-2020

WEEK 22 26 mei t/m 02 juni 2020

TOERUSTING

ENERVERENDE WEKEN…  
     
  Zo zit je nog gewoon in de klas en opeens is dat weg en zit je thuis….

De vrienden van Jezus hadden een enerverende periode van 40 dagen achter de rug. Jezus was gestorven, opgestaan en vervolgens reisden ze samen rond. Jezus genas in die periode vele zieken. Wat moet dat een feest zijn geweest! Dat lijkt mij echt gaaf! Vanuit diep verdriet nu als vrienden rondtrekken en het ene wonder na het andere beleven.

En dan is Jezus ineens weg. De hemelvaart is geweest. Stilte… En nu?
Een ‘lockdown’ breekt aan. Vanuit het enerverende, dynamische bestaan moeten ze in een kamer gaan wachten. Net zolang totdat de belofte die God heeft gegeven uit zal komen. Zou jij dat kunnen?

Handelingen 1:4: “Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. “Ik heb jullie al verteld wat die belofte is,” zei Jezus. “Johannes doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt.” (BB)

Hoe kon het dat ze vrijwillig in een ‘lockdown’ gingen? Ze vertrouwen op de beloften van God!
Ze wisten dat als Hij een opdracht geeft, je gelukkig wordt als je het ook doet. Wanneer de belofte uit zou komen wisten ze niet. Jezus had het over ‘binnenkort’. Dat kan twee dagen zijn, maar misschien ook wel twee maanden. Ze deden wat Jezus hen opdroeg. Niet meer en niet minder.

Zo zaten ze daar. Tussen vier muren. Opgescheept met elkaar. De eerste dagen gingen nog wel. Alles verwerken en uitrusten van wat er was gebeurd. Maar tja, als het dan langer gaat duren… Herken je dit?

Ik daag je uit om geduld te hebben. (We moesten ook geduldig zijn om weer naar school te mogen. Dat geduld lijkt snel te worden beloond!) Strek je ernaar uit. Neem geen genoegen met gedachten als: “De beloften van God zullen bij mij vast niet werken, want…” Jij bent zijn geliefde kind. Jij bent een dochter of zoon van de Koning der Koningen en de Heer der Heren.
Poeh… Kom daar maar eens overheen!

 
 

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

EEN ZOON VOOR MENEER NIEZINK  
     
  Bij de familie Niezink is op 17 april zoon Sem geboren. Een prachtig geschenk in deze bijzondere tijd. Op het kaartje staat de volgende tekst:

Ontvangen in geloof
Teken van hoop
Geboren in liefde

Van harte geluk gewenst!

 
 

VRAGENLIJST ‘TERUGBLIK OP ONDERWIJS THUIS’  
     
  Afgelopen woensdag hebben ouder(s)/verzorger(s) een link ontvangen naar een online vragenlijst. Hartelijk dank voor de reacties die we tot heden hebben ontvangen. En bij dezen willen we de ouder(s)/verzorger(s) die dit nog niet hebben gedaan, oproepen de vragenlijst in te vullen.

Invullen is nog 2 dagen mogelijk, de vragenlijst staat open tot en met woensdag 27 mei. Graag willen we weten wat u gezien en geleerd heeft van uw kind als het gaat om begeleiden bij les- en leerstof. Met de informatie hopen we dat we uw kind zo goed mogelijk (weer) kunnen begeleiden bij het leren nu zij vanaf volgende week weer gedeeltelijk naar school mogen komen.

Alvast hartelijk dank!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

GESLAAGD?  
     
  Deze week vinden de herkansingen plaats voor de eindexamenleerlingen. Op donderdag 4 juni wordt de uitslag van het eerste tijdvak officieel vastgesteld en wordt duidelijk of de eindexamenkandidaten geslaagd zijn.

De leerlingen worden voor 14.00 uur gebeld door hun mentor en horen dan of zij geslaagd zijn of nog deel moeten nemen aan de Resultaatverbeteringstoets(en).

Uiteraard doen we er alles aan om de geslaagde leerlingen ook dit jaar op een feestelijke wijze te diplomeren en afscheid van hen te nemen. Meer informatie over de wijze waarop dit plaats gaat vinden volgt.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE GMR

VACATURE OUDER(S)/VERZORGER(S)  
     
  Binnen de oudergeleding van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) ontstaat met ingang van het schooljaar 2020-2021 een vacature. Wie weet is dit een mooie taak voor u om zo een bijdrage te leveren aan het onderwijs op De Meerwaarde.
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3, en van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor het nieuwe schooljaar, ontvangen deze week een brief waarin uitgelegd wordt wat de GMR is, wat het lidmaatschap inhoudt en hoe kandidaten zich kunnen aanmelden.
Door te klikken op DEZE LINK vindt u de uitgebreide profielschets voor een lid van de oudergeleding.

Houd u MEERweten de komende tijd goed in de gaten voor verdere berichtgeving.

Petra Teunissen, voorzitter GMR

 
 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl