Talenttijd


Leerlingen krijgen binnen De Meerwaarde op diverse manieren gelegenheid hun Talenten te ontdekken en ontwikkelen. Eén van die mogelijkheden is door middel van Talenttijd. 

Talenttijd
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen iedere week één lesuur Talenttijd. Het doel van Talenttijd is om leerlingen hun talenten en kwaliteiten te laten inzetten, ontdekken en ontwikkelen. Dit geven we vorm door een breed activiteitenaanbod samen te stellen, waarin uit zoveel mogelijk sectoren activiteiten worden aangeboden. 
Aan het begin van iedere periode maken leerlingen een keus uit het activiteitenaanbod, waarna ze in een periode van ongeveer 6 lessen, met de betreffende activiteit aan de slag gaan. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van Sport & Bewegen, CKV, Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen. Een keuzeonderdeel waarin leerlingen hun Talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen!