De Meerwaarde te Barneveld is een protestants-christelijke school voor VMBO en Praktijkonderwijs. Het christelijk karakter is zichtbaar en voelbaar. De Meerwaarde biedt haar leerlingen een innovatieve omgeving waar zij op een uitdagende en stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen.

Voor De Meerwaarde zoeken wij een:

LID RAAD VAN TOEZICHT

(finance, control en huisvesting)


Het lid raad van toezicht onderschrijft de grondslag en de doelstelling van De Meerwaarde. Daarnaast wordt gevraagd om specifieke kennis en vaardigheden inzake financiën en huisvesting, strategisch denkvermogen en bestuurlijke capaciteiten.

Het uitgebreide functieprofiel is HIER beschikbaar. 

Reacties met curriculum vitae en motivatie (binnen veertien dagen na plaatsing) naar Wiet Panen of Gerald Knol via reacties@holtropravesloot.nl