Afdeling Zorg en Welzijn

Na de lezing van Ruud Veltenaar heeft de afdeling Zorg en Welzijn voor de betreffende instellingen en bedrijven een workshop gegeven met als onderwerp: “Hoe kunnen onderwijs, bedrijven en instellingen samen inspelen op de toekomst” en “Wat verwacht een leerling (nieuwe werknemer van de toekomst) van zijn baan, werkgever en loopbaan en wat vindt het bedrijfsleven hierin belangrijk dat een leerling beheerst”.

Als introductie hebben enkele leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn een vlog gemaakt en deze is vertoond aan de deelnemers van de workshop. Na afloop van de vlog konden de deelnemers aan de workshop vragen stellen aan de betreffende leerlingen uit de vlog.

Centraal stonden de vragen:

 • Hoe ervaren jongeren en de praktijk de beroepsstages?
 • Klopt het beeld dat de jongeren hebben van de beroepspraktijk?

Antwoord op deze vragen kregen de deelnemers aan de workshop d.m.v. het bekijken van een vlog, die door de enkele leerlingen gemaakt was. Hierin werden de jongeren geïnterviewd over hun stage en hun kijk op de beroepspraktijk. Vervolgens hebben de deelnemers aan de workshop met de betreffende jongeren gesproken over de vlog.

Daarnaast is er tijdens de workshop gesproken over de stelling:

 • Vakvaardigheden zijn belangrijker dan sociale vaardigheden.

 

Uitkomst van deze bijeenkomst:

De jongeren gaven wat betreft stage aan:

 • dat zij graag verantwoordelijkheid willen dragen;
 • “geef ons de vrijheid om te laten zien hoe wij dingen op onze manier zouden doen”;
 • dat zij het liefst om 9.00 uur beginnen en op tijd stoppen. :-) 

De praktijk gaf aan:

 • Het niveau van de jongeren wordt soms te hoog ingeschat. Men denkt in MBO niveaus. Daardoor wordt er teveel van ze verwacht en als zodanig worden zij begeleid en beoordeeld.
 • Zet als school in op communicatie en samenwerken.
 • Bespreek ‘stage-voorvallen’ op school.

Aandachtspunten:

 • De praktijk zou gebaat zijn met uitleg over de inhoud van de lessen Z&W, zodat het beeld van wat de jongeren kunnen en mogen(!) op stage duidelijk is.

Actiepunt:

 • Omdat er teveel onderwerpen waren om te bespreken in de beschikbare tijd is men in  het voorjaar opnieuw bijeen geweest om verder met elkaar in gesprek te gaan.