Een uitdagende Techniekroute

Download de POWERPOINT >

Tijdens speedsessies is er over verschillende stellingen gedebatteerd, zoals:

  1. Participatie van het bedrijfsleven bij nieuwbouw MBO.
  2. Bedrijf spreekt meer tot de verbeelding dan een namaaksituatie.
  3. Veel aandacht voor vakvaardigheden in het onderwijs blijft belangrijk.              

Enkele conclusies c.q. actiepunten:

  1. Bedrijven en De Meerwaarde zijn enthousiast over de samenwerking, mits goed gecommuniceerd wordt over reeds behandelde lesstof/vaardigheden en de verwachtingen van leerling, school en bedrijf.  De samenwerking kan bestaan uit bijvoorbeeld het opleiden op bedrijfslocatie, stages en werkmiddagen.
  2. De nieuwste technieken en innovaties bieden kansen voor het geven van een goed beeld van de realiteit van bedrijf en beroep. Dit zou ingevuld kunnen worden door: middagen meewerken met een professional, gastlessen op bedrijfslocatie en stages/leerwerkplekken.
  3. Het standaardiseren van vakvaardigheden vereist aandacht. Zo wordt voor een bedrijf duidelijk wat een leerling kan als hij/zij binnenkomt.
  4. (Verder blijven) werken aan imagoverbetering van de techniek. Zowel voor jongens als voor meisjes.
  5. Bij elkaar in de keuken kijken is belangrijk om verbinding te verkrijgen/behouden.

Vakvaardigheden zijn (en blijven) erg belangrijk in het onderwijs.

Wij ontmoeten u graag binnenkort. U hoort van ons!

Matthijs Scheer 06-20302084
Arjan Verhoef 06-28105678