Het onderwijs in het Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die goed begeleid moeten worden op hun weg naar een zelfstandige plek in de maatschappij. In het Praktijkonderwijs is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling erg belangrijk. In het eerste leerjaar staan de theoretische vakken nog centraal. We besteden dan vooral veel aandacht aan taal- en rekenvaardigheden. In de hogere leerjaren verschuift het accent naar steeds meer praktische vakken. Dat betekent maatwerk voor elke leerling. Maatwerk kunnen we leveren omdat we werken met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Het is een plan dat uitgaat van de mogelijkheden van de leerling. Een plan waarbij het erom gaat dat de leerling zijn of haar individuele gaven en talenten goed leert ontdekken en benutten. Ook hier geldt het motto van De Meerwaarde: Geloof in elk talent!

Opbouw van het praktijkonderwijs

Stage

In het tweede leerjaar beginnen de leerlingen met interne stages. In ons eigen schoolgebouw gaan leerlingen dan bezig met o.a. koken, schoonmaken, tuinonderhoud, magazijnbeheer en fietsreparaties. In de leerjaren 3, 4 en 5 gaan de leerlingen extern op stage. Tijdens de gesprekken met de leerlingen, ouders en bedrijven over hun stage komen scholingswensen naar voren. Deze scholing vindt dan plaats in de praktijklessen die deze leerlingen op school krijgen. Ze zijn dus vooral bedoeld om de externe stage te ondersteunen. Deze praktijklessen noemen wij ‘keuzewerktijd’.

Keuzewerktijd en certificaten

Tijdens de lessen ‘keuzewerktijd’ krijgen de leerlingen ook gelegenheid om certificaten te halen, zodat zij nog beter kunnen functioneren op hun stage. We hebben o.a. de volgende certificaten: werken in de grootkeuken, schoonmaak, tractorrijbewijs, heftruckcertificaat, lassen, logistiek medewerker en groen (niveau 1).

Doorlopende leerlijn

In de theorielessen werken we met een doorlopende leerlijn. Het onderwijs van alle leerjaren sluit op elkaar aan. De mogelijkheden van de leerling zijn daarbij weer ons uitgangspunt. We werken in de klas met planners. Vanaf leerjaar 1 leren de leerlingen zelf plannen en verantwoordelijkheid nemen voor hun schoolwerk. In de hogere klassen breiden we dit uit om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een baan of een vervolgopleiding.