Algemene informatie

We zijn heel blij met en ook trots op onze eigen gedeelte van het Praktijkonderwijs op de website van De Meerwaarde.
Het Praktijkonderwijs is in schooljaar 2011-2012 gestart in het prachtige nieuwe gebouw van De Meerwaarde. We hebben een eigen fraai schooltje binnen de school. Een eigen thuisbasis met lokalen, een plein met ruimte voor ontspanning, een keuken en moderne ICT-voorzieningen. Onze leerlingen vinden nu al gemakkelijk hun weg via een eigen ingang.

Samenwerking

De samenwerking met het VMBO krijgt steeds meer vorm en levert veel winst op. Zo kunnen onze leerlingen gebruimaken van de goed ingerichte praktijkruimtes bij Groen, Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Ook doen ze samen met de VMBO'ers mee met allerlei buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen, excursies, kamp, toneelstukken en De Meerwaarde's Got Talent.

Meer bereiken dan mogelijk lijkt!

Ons Praktijkonderwijs volgt het principe: Meer bereiken dan mogelijk lijkt! We zetten daarom alles op alles om onze leerlingen een goede ple te geven in de maatschappij. Meer dan 60% van onze PrO-leerlingen gaat verder met een MBO-opleiding. Wanneer ze niet verder gaan leren, vinden ze bijna allemaal een baan. Om die kans zo groot mogelijk te maken, kunnen alle leerlingen tijden de opleiding één of meer praktische certificaten halen. De certificaten zijn erg belangrijk, want ze vergroten de kans op een baan.

Meerwaarde

Het Praktijkonderwijs is onderdeel van De Meerwaarde. De Meerwaarde doet zijn naam eer aan door vanuit een 'kleinscholige' organisatie samen te werken met ouders/verzorgers, bedrijven, overheid en instellingen. Ons vertrekpunt daarbij is de christelijke levensvisie. Ons belangrijkste streven is onze leerlingen dat doel te laten bereiken waar ze voor gaan.

Christelijk

Het vertrekpunt voor ons ondewijs is dus de christelijke levensvisie. Deze levensvisie is ook zichtbaar terug te vinden in ons gebouw. Het belangrijkste vinden we echter de rol van de docent. Deze docent kan van de liefde van God vertellen. Deze docent kan vertellen over Jezus Christus die in de wereld kwam om de mensen te redden.
Dagelijks wordt begonnen met een stukje uit de Bijbel en een gebed. En met Kerst en Pasen bezoeken de leerlingen de kerst- en paasvieringen. Op deze manier willen we alle leerlingen het GROTE en BLIJDE nieuws vertellen.

Zorgplan

Praktijkonderwijs De Meerwaarde heeft een zorgplan voor 2014-2018. Klik hier om het zorgplan te openen.