MEERweten - week 40 - 2020

28-09-2020

WEEK 40 ‚óŹ 29 september t/m 5 oktober 2020

DAGOPENING

EENZAAMHEID  
     
  Kom erbij!
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema Eenzaamheid. Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich sterk eenzaam.

Puur op cijfers gebaseerd betekent dat 1 op de 17 mensen. Volgens de cijfers betekent dat ook in elke klas 1 of 2 mensen die zich eenzaam zouden voelen. Dat hoeft in onze klas(sen) natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar toch… Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Deze week denken we daarover na vanuit het Woord van God.

 
 

MAANDAG 28 SEPTEMBER

Niemand ziet me staan

Genesis 2: 18-23

DINSDAG 29 SEPTEMBER

Thuiswerkdag

WOENSDAG 30 SEPTEMBER

Overwin je eenzaamheid

2 Timoteus 1:7

DONDERDAG 1 OKTOBER

Blijf wakker!

Matteus 26 : 37-41

VRIJDAG 2 OKTOBER

U redt…

Psalm 25:15-17

 

 

AGENDA

 
 

In verband met de huidige coronamaatregelen gaan de geplande grote activiteiten in de school niet door.

Over activiteiten zoals voorlichtingsmomenten die per team georganiseerd worden, zal per e-mail door het team worden gecommuniceerd. Uitnodigingen voor dergelijke activiteiten, ontvangen ouders/verzorgers per mail vanuit de teamleider of mentor.

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

CONTACTAVOND VMBO LEERJAAR 2  
     
  In verband met onze coronaregels mogen er geen grote groepen ouders/verzorgers op school komen. Daarom kan de contactavond van 14 oktober voor de ouders/verzorgers van VMBO leerjaar 2 over social media niet doorgaan.

Er wordt gezocht naar een andere invulling. U wordt hierover via de teams geïnformeerd.

 
 

TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS  
     
  De Meerwaarde verwerkt persoonsgegevens om onderwijs te kunnen realiseren. Daarnaast gebruiken we ook persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Denk aan foto’s in de krant, PR-materiaal, e.d. Hiervoor vragen wij toestemming om die te mogen verwerken.

Daarvoor is onlangs de e-mail verstuurd, zodat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ouder dan 16 jaar hun keuze kenbaar kunnen maken. Bij deze de herinnering dat als u of jij de keuze nog niet kenbaar hebt gemaakt, dat alsnog te doen. Alvast bedankt.

De gehele uitleg over de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat dit goed beveiligd is, kunt u lezen in onze privacyverklaring op de site.

Ook de instructie van de uitvraag staat hier (https://www.demeerwaarde.nl/Algemeen/Privacy ) uitgelegd.

 
 

JIJ! VOOR HET VMBO  
     
  Met ingang van dit jaar werken we op De Meerwaarde met JIJ! voor klas 1 t/m 3.
Jij! is een leerlingvolgsysteem. Docenten van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde kunnen nadat de toets gemaakt is, zien waar een leerling staat.

Wat gaat goed? Waar moet nog mee geoefend worden?
Het volgen van de ontwikkeling van een leerling is met name na een tijd van thuisonderwijs extra van belang.

Wat gebeurt er met de uitslag?
De docent kan direct zien hoe een leerling gescoord heeft en hier de lesinhoud op aan laten sluiten.

Wanneer een leerling extra moeite heeft met een onderdeel, dan kan de docent hier rekening mee houden, door bijvoorbeeld extra instructie te geven aan die leerling.
Heeft u vragen over JIJ!, dan kunt u contact opnemen met de vakdocenten van uw kind.

 
 

KENNISMAKING MET DE MENTOREN VAN KLAS 1  
     
  De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 worden op school uitgenodigd om kennis te maken met de mentor.

Woensdag 7 oktober a.s. worden alle ouder(s)/verzorger(s) van 1 Kader op school uitgenodigd. Op donderdag 8 oktober heten we de ouder(s)/verzorger(s) van 1 Basis en 1 GT welkom.

De persoonlijke uitnodiging voor deze avonden ontvangen ouders/verzorgers per e-mail.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE LEERLINGENRAAD

Beste leerling,  
     
  Wil JIJ in de Leerlingenraad van De Meerwaarde? Dat kan!
We zijn namelijk op zoek naar drie nieuwe leden!

Hopelijk ben je meteen al enthousiast, maar wat houdt het nu precies in? Hieronder staan een aantal dingen:

  • Je vertegenwoordigt de leerlingen
  • Je denkt mee over belangrijke ontwikkelingen binnen de school (onderwijs, veiligheid)
  • Je organiseert verschillende activiteiten voor de leerlingen.

Nou, nog steeds enthousiast?
Dat zou geweldig zijn, want we zijn op zoek naar mensen die:

  • Creatief zijn
  • Kunnen samenwerken
  • Afspraken nakomen
  • Initiatieven nemen
  • Mooie cijfers voor school halen
  • In leerjaar 1, 2 of 3 zitten
  • Van De Meerwaarde een nog betere school willen maken!

Ben jij geschikt? Stuur dan een e-mail naar de Leerlingenraad (leerlingenraad@demeerwaarde.nl) waarin je duidelijk aangeeft waarom jij in de Leerlingenraad wilt en waarom je geschikt bent!

Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 16 oktober!
We hopen van je te horen!

Een hartelijke groet,

De Leerlingenraad,
Erik van Koesveld, 4gt7
Nina Nes, 3gt3
Roger van Wijk, 4gt7

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

BEZOEK VAN DE RECHTER EN GRIFFIER  
     
  Omdat het vorige week de Week van de Rechtspraak was, kregen de leerlingen van maatschappijkunde (4kz1 en 4bz1) bezoek van een rechter en griffier van de rechtbank Gelderland.

Zij vertelden over hun werk. De griffier, over hoe ze dagelijks een verslag maakt van de rechtszitting en wat daarin allemaal voorbij komt. Dat je goed moet luisteren en dat je héél snel moet kunnen typen. De rechter (hij is de laatste jaren kinderrechter) over zijn werk van luisteren naar jongeren, vooral in het belang van het kind oordelen en zo nodig veroordelen. Daarnaast mochten de leerlingen alle vragen stellen die ze hadden. Waarom hij rechter was geworden (om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij), of hij dit altijd al had geweten (nee, het plan was muzikant worden), of hij wel eens bedreigd was door familie van veroordeelden (nee, wel een boze e-mail), of hij wel eens fooi had gekregen J (ook niet, want dat zou ingewikkeld worden met zijn onafhankelijkheid), of hij voor de doodstraf was (als die ingevoerd zou worden in Nederland, ging hij een andere baan zoeken), wat de langste rechtszaak was geweest (deze duurde 7 dagen), of je daar geen pijn van aan je billen kreeg, J zolang zitten... (de stoelen waren goed, maar af en toe opstaan was wel belangrijk) en welke zaak de meeste indruk had gemaakt (de Facebook-moord).

Daarnaast moesten de leerlingen aan de slag met een waargebeurde casus over misbruik van je privégegevens als je profielen openbaar zijn op sociale media. Hoe je jezelf kunt beschermen en welke straf leerlingen passend vonden en uiteindelijk ook gegeven is aan deze dader.

De blokken van 80 minuten bleken te kort... al met al een mooie ervaring.

 
 

COLLAGES VAN 1 BASIS  
     
  De leerlingen van 1 Basis hebben voor hun dummy een eigen cover ontworpen. Door een collage te maken met plaatjes die ze aanspreken of iets over ze zeggen, ontstaat er een kleurrijk geheel.
Vervolgens zijn de collages gescand en in kleur geprint. Zo heeft iedereen een persoonlijk boek.
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl