Een internationale schakelklas in Barneveld

ISK Barneveld

ISK betekent Internationale Schakel Klas.
De ISK Barneveld is voor anderstaligen, voor leerlingen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken, lezen en/of schrijven. Zij moeten zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een cruciale rol speelt.
Internationaal betekent dat leerlingen uit de hele wereld welkom zijn op de ISK.
Schakelklas betekent dat een leerling naar de ISK gaat om te schakelen naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld naar het VMBO, HAVO, VWO, PRO of naar MBO / ROC. Dat zal na een periode van anderhalf tot twee jaar plaats vinden.

Doelstelling

Op de ISK staat de leerling en zijn toekomstperspectief centraal. Door de ISK wordt de overgang naar een reguliere school mogelijk en makkelijker.

Lessen

Naast het leren van het Nederlands is ook het leren in het Nederlands en in Nederland een belangrijk uitgangspunt in bijna alle lessen. Het weekprogramma bestaat uit 5 lesdagen van 9.00 – 15.00 uur, waarin elke dag 4 lesuren Nederlands als tweede taal worden gegeven. Ook is er ruimte voor wiskunde, sport, beeldende vorming, drama en in het tweede jaar Engels.
Alle lessen worden gegeven door bevoegde en ervaren docenten.

Ontstaan

De school is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Johannes Fontanus College, De Meerwaarde en de gemeente Barneveld.

ISK beeldmerk

De spraakwolkjes in het logo van de ISK Barneveld staan voor verbinding, ontmoeting en communicatie.
Ook de kleuren in het logo zijn bewust gekozen en laten zien waar de ISK Barneveld voor staat: Oranje is de kleur van Nederland. Groen is de
kleur van harmonie en rust. Rood is de kleur van passie en actie.

Veiligheid

De ISK is een school waarin geen plaats is voor racisme of pesten. Wij verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor
elkaars persoon, levensovertuiging, religie en afkomst met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen. Dit in een prettige sfeer, waarbij het samenkomen van verschillende culturen een verrijking is voor iedereen.

Regio

De ISK Barneveld heeft een regionaal karakter. Veel leerlingen komen uit Barneveld of uit de (nabije) omgeving van Barneveld.

Aanmelding

Aanmelden kan het hele schooljaar. Er is in principe geen wachtlijst en plaatsing gebeurt binnen een week.

Bezoekadres

Valkhof 90-91 te Barneveld

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan info@jfc.nl.