Zorg & Welzijn

De sector Zorg & Welzijn is aantrekkelijk voor leerlingen die:

  1. voor een ander willen zorgen;
  2. zichzelf goed verzorgen;
  3. respectvol met mensen willen omgaan;
  4. kritisch naar zichzelf kunnen kijken.

Binnen de maatschappij groeit de aandacht voor Zorg & Welzijn. Daarom bieden wij het vak zo breed mogelijk aan.

De leerling krijgt praktijkgerichte training op het gebied van: zorg, welzijn, uiterlijke verzorging, facilitaire dienstverlening en horeca.

Op het zorgplein wordt de realiteit nagebootst op deze werkplekken: receptie en facilitaire dienst, schoonheidssalon, restaurant en grootkeuken, huiskamer, ziekenkamer en kindercentrum. In kleine groepjes voeren de leerlingen, zoveel mogelijk zelfstandig, opdrachten uit. We besteden veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden (competenties). Samenwerken, communicatieve en sociale vaardigheden, persoonlijke zorg en zorg voor de ander komen hierbij ruimschoots aan bod.

Vervolgmogelijkheden

Het diploma VMBO Zorg & Welzijn Breed biedt toegang tot alle opleidingen Zorg & Welzijn in het MBO. Vervolgopleidingen die te maken hebben met uiterlijke verzorging en horeca behoren ook tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de leerweg stroomt de leerling in op niveau 2, 3 of 4 van het MBO. In 2014-2015 starten we op De Meerwaarde, in samenwerking met MBO Amersfoort, een MBO opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn 2’ en ‘Kapster 2’. Deze opleidingen worden naadloos aansluitend op leerjaar 4 Zorg en Welzijn aangeboden.