MEERweten - week 02 - 2019

07-01-2019

WEEK 02 - 8 januari t/m 14 januari 2019

WEEKOPENING

EEN NIEUW BEGIN, NIEUWE HOOP. NIEUW LEVEN  
     
  2019 is begonnen. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Vlak voor de kerstvakantie sloten we af met kerstvieringen en stonden we stil bij de geboorte van Jezus. Ook Hij bracht een nieuw begin.

Een nieuw begin met God. Voor de mensen van toen, maar ook voor ons. Hoezo? Daar staan we deze week bij stil.

 
 

MAANDAG 7 JANUARI

De beste wensen!

Jeremia 29: 11-14

DINSDAG 8 JANUARI

Nieuw leven

Johannes 1: 9-13

WOENSDAG 9 JANUARI

Voornemens…

Marcus 11: 22-24

DONDERDAG 10 JANUARI

ReStore

2 Korinthe 5:17-18

VRIJDAG 11 JANUARI

Groen in de woestijn

Jesaja 43:18-19

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 16 januari
Contactavond keuze Basis/Kader leerjaar 2

Donderdag 17 januari
Scholenmarkt op De Meerwaarde

Donderdag 17 januari
JES ouderavond

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

AFSCHEID DE HEER H BOUW  
     
  Voor de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van onze collega dhr. H Bouw. Dhr. Bouw is met ingang van 1 januari 2019 met pensioen.

Sinds het jaar 2000 is dhr. Bouw werkzaam geweest in het onderwijs bij de techniekafdeling. In 2007 is dhr. Bouw begonnen als docent Bouwtechniek bij De Meerwaarde in Barneveld. Eerst bij de afdeling BWI en vanaf 2016 bij de MBO locatie van De Meerwaarde en PrO. Dhr. Bouw was als docent betrokken bij de leerlingen van zowel het VMBO als het MBO. Hij was er voor de jongeren, hij zag en wist wat hen bezig hield. Had aandacht voor hun persoonlijk leven.

Kenmerkend voor dhr. Bouw was zijn bescheiden houding en de rust die hij uitstraalde tijdens zijn omgang met de jongeren. Vanuit De Meerwaarde danken wij dhr. Bouw over de wijze waarop hij zijn kwaliteiten heeft ingezet als docent, en de waardevolle wijze waarop hij van betekenis is geweest voor de jongeren en de organisatie. Wij wensen dhr. Bouw samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een hele goede en een gezegende pensioentijd toe.

Bovenal wensen wij hem de liefdevolle nabijheid en zegen van onze Hemelse Vader toe.

 
 

TRAINING AGRESSIEREGULATIE  
     
  Binnenkort willen we starten met een training agressieregulatie voor leerlingen. Afhankelijk van de grootte van de groep zal de training 4-6 lessen omvatten.

Er is plaats voor minimaal vier en maximaal 8 leerlingen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

- Boosheid beheersen
- Gedachtes die zorgen voor agressief handelen verminderen
- Agressieve gevoelens verminderen
- Niet te snel oordelen
- Handig omgaan met beledigingen
- Handig omgaan met docenten / ander personeel

Voor meer informatie, opgave, vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij mevrouw K. de Jong (k.jong@demeerwaarde.nl). 

 
 

CONTACTAVOND LEERJAAR 2  
     
  Op dinsdag 16 en 23 januari zijn er twee contactavonden. De leerlingen in klas 2 gaan namelijk in de komende maanden kiezen welk profiel zij willen in de bovenbouw.

Op 16 januari is de avond bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 2 basis en 2 kader en op woensdag 23 januari krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van 2GT- en Techniekroute leerlingen informatie over de profielen.

Vóór de kerstvakantie heeft u een e-mail of een brief gekregen over de inhoud en het programma van deze avond. Wij willen graag weten hoeveel ouder(s)/verzorger(s) er deze avond komen, vandaar dat wij u vragen zich aan te melden via het ouderportaal.

Misschien heeft u dit al gedaan, dan hoeft u nu niets meer te doen. Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze avond? Doet u dat dan deze week nog vóór woensdag 9 januari.

Graag tot ziens op één van deze avonden.
M.J. Bakker, decaan

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

REKENTOETS LEERJAAR 4  
     
  Volgende week wordt de rekentoets afgenomen in leerjaar 4. Deze rekentoets moet door alle leerlingen gemaakt zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een diploma.

Het resultaat wordt bij kader en GT op de cijferlijst vermeld. Bij de basisberoepsgerichte leerweg wordt het cijfer op een aparte cijferlijst vermeld.
Alle leerlingen uit leerjaar 4 maken de rekentoets en krijgen hier via de e-mail informatie over.

 
 

MOBIELE TELEFOON EN SMARTWATCH  
  Voor, tijdens en na een toets is het voor leerlingen uiteraard verboden om hun mobiele telefoon bij zich te hebben. Steeds meer leerlingen dragen smartwatches.

Net als met je telefoon kun je met de smartwatch ook foto’s maken, het internet op en communiceren. Met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen en omdat smartwatches soms moeilijk te onderscheiden zijn van ‘normale’ horloges, zullen alle horloges tijdens toetsen af moeten.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

3GT LOB WEEK  
     
  In de week van 14-18 januari 2019 is er voor de leerlingen van 3GT een LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) week. In deze week besteden we als team 3GT veel aandacht aan de voorbereiding van onze leerlingen op hun overstap naar een vervolgopleiding of toekomstige werk.

De leerlingen gaan in deze week o.a. op bezoek bij bedrijven in diverse bedrijfstakken, ze bezoeken een scholenmarkt, wonen workshops bij waar verteld wordt over verschillende beroepen. Ook loopt er een sollicitatieproject, waarbij de leerlingen n.a.v. een voor het vak Nederlands gemaakte sollicitatiebrief en CV ‘echt’ gaan solliciteren naar een baan. Wij hopen op een fantastische en vooral leerzame week.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl