MEERweten - week 49 - 2018

03-12-2018

WEEK 49 - 4 december t/m 10 december 2018

WEEKOPENING

WEET WAT JE ZEGT!  
     
  Aanstaande woensdag zullen veel kinderen bezig zijn met Sinterklaas. Cadeautjes, surprises en gedichten.

Er was eens een jongen die Jaap heette. Met zijn familie vierde hij Sinterklaas. Hij kreeg een gedichtje. We lezen samen een stukje:

Jaap is een jongen die niet leren kan,
En als de docent iets uitlegt; hij snapt er dan niks van.
Dan doet hij maar wat en lijkt net een klein kind,
En bovenal stinkt hij een uur in de wind.

Iedereen van de familie moest lachen, behalve Jaap zelf. Het was misschien door zijn oom als grapje bedoeld; deze woorden kwamen keihard binnen. Jaap denkt nog vaak terug aan deze woorden en dit doet hem pijn van binnen. Dat is de ergste pijn die je kunt verzinnen. Weet jij wat je over anderen zegt? Ben jij je hier bewust van?
Daar hebben we het deze week over.

 
 

MAANDAG 3 DECEMBER

Wat woorden met je doen…

Spreuken 18: 20-21

DINSDAG 4 DECEMBER

Hoe kijk jij naar je zelf en andere mensen?

Mattheus 22: 34-40

WOENSDAG 5 DECEMBER

Roddelen

Psalm 101:1-5
Spreuken 26:20

DONDERDAG 6 DECEMBER

Jezus doet wat hij zegt

Mattheus 5-7

VRIJDAG 7 DECEMBER

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over

Lucas 6:43-45
Spreuken 4:23

 

 

AGENDA

 
 

Maandag 3 december
Herkansing leerjaar 3 en 4 (t/m vrijdag 7 december)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

VUURWERK  
     
  We willen met elkaar zorgen voor een Veilige School en een Veilige schoolomgeving. Het afsteken of bij zich dragen van vuurwerk draagt hier niet aan bij. Daarnaast is het ook wettelijk verboden om vuurwerk af te steken of in bezit te hebben voor de jaarwisseling. Op De Meerwaarde is het dan ook niet toegestaan om vuurwerk mee naar school te nemen.

Verder gelden de volgende regels:

  • Wordt een leerling betrapt op het afsteken of bij zich dragen van vuurwerk op het schoolterrein of rondom de school, dan wordt het resterende vuurwerk afgenomen.

  • De politie wordt geïnformeerd. Er volgt een gesprek met de betrokken leerling.

  • De ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor of teamleider telefonisch op de hoogte gebracht van de melding bij de politie.

  • De kluis en de tas van de leerling worden doorzocht om vast te stellen dat er niet meer vuurwerk binnen de school is.

Omdat we samen willen zorgen voor een veilige omgeving doen we een beroep op u als ouder(s)/verzorgers om deze afspraken met uw kind(eren) te bespreken. Op die manier kunnen we het, net als vorig jaar, voor iedereen veilig houden.

 
 

KLUIZEN  
     
  Alle leerlingen hebben een kluis in bruikleen. Deze is bedoeld om waardevolle spullen, jassen en boeken te bewaren.

De school behoudt zich het recht voor om (preventief) kluizen te controleren op materiaal dat niet op school aanwezig behoort te zijn. Mocht de school er voor kiezen om de kluizen te controleren dan zal dit altijd met twee personeelsleden gebeuren. Bovenstaande is opgenomen in de schoolregels die u op onze site kunt vinden.

 
 

WINTERBERG  

PROFIELKEUZE MAKEN  
     
  Alle leerlingen uit klas 2 (Techniekroute, Basis, Kader en GT) gaan dit jaar een profiel voor de bovenbouw kiezen. Hoe gaat dit?

De leerlingen hebben vorig jaar kennisgemaakt met alle afdelingen die we bieden op school. Techniekroute leerlingen maken kennis met alle techniekafdelingen. Aan het einde van klas 1 heeft iedereen twee afdelingen gekozen waar ze nog verder mee willen kennismaken. Bij de eerste afdeling zijn ze dit schooljaar al 11 weken geweest. Nu gaan de leerlingen naar de tweede afdeling van hun keuze, ook 11 weken.

Om een goede keuze voor de bovenbouw te maken, zijn er in januari informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen krijgen ook informatie van de mentor op school. Bij een keuze voor een profiel horen ook bepaalde examenvakken. Ook dat moet de leerling meenemen in de keuze.

Op woensdag 16 januari is er een contactavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van Basis en Kader leerlingen en op woensdag 23 januari worden de ouder(s)/verzorger(s) van GT en Techniekroute leerlingen uitgenodigd op school. Zet u deze datum alvast in uw agenda? Het programma voor deze avond volgt nog.

Na de contactavond gaan de leerlingen op school de voorlopige keuze voor een afdeling invullen. U krijgt daar een brief van met de gemaakte keuze. Die brief moet ondertekend weer worden ingeleverd. Er volgt dan een korte PSO periode van 5 weken. De leerlingen gaan dan PSO les volgen in de afdeling die ze gekozen hebben. Op school worden gesprekken gevoerd over de keuze van de leerling en u zult er thuis ook vast met uw kind over praten. Eind maart gaan leerlingen een definitieve keuze maken. Ook dan krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een brief waar een handtekening opgezet moet worden dat u akkoord bent met de keuze.

De leerlingen volgen tot het einde van het jaar PSO les in de gekozen afdeling.

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  VET BEROEMD – MARION VAN DE COOLWIJK (B-BOEK)

Rick zit in de brugklas. In de zomervakantie is hij verhuisd, nu kent hij niemand op school. Als klasgenoten ontdekken dat hij goed kan zingen, dagen ze hem uit om mee doen met Singers. Hij komt door de voorrondes en mag meedoen met een zangwedstrijd op televisie.

Door zijn toedoen krijgt ook Yente, zijn vriendin, een plaatsje in de competitie. Beiden scoren goed en Rick wint. Hij mag een cd opnemen en wil ook Yente daarbij betrekken. Bijna lijkt alles mis te gaan, omdat hij tijdens een interview niet vertelde dat hij eigenlijk verliefd op haar is.

Dit is een boek uit de serie ‘Ik ben niet bom’.
De boeken in deze serie zijn geschreven in makkelijke taal en korte zinnen. Elke zin begint ook op een nieuwe regel. Speciaal voor leerlingen met leesproblemen, die het wel aandurven om een boek te lezen. Ga jij de uitdaging aan?

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE

HERKANSINGEN LEERJAAR 3 EN 4  
     
  Deze week worden de herkansingen van leerjaar 3 en 4 afgenomen. De leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben, mogen elk twee toetsen herkansen.

Informatie over dag, tijdstip en lokaal krijgen de leerlingen vanuit de eigen afdeling.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

VERKOOP/RETAIL  
     
  Maandag 26 november zijn we met de klas Verkoop/Retail naar de markt in Ede geweest. Voordat we naar de markt gingen kregen we een presentatie in de klas van een deskundige van de markt.

We hebben met de klas een rondje markt gelopen en moesten goed opletten op wat de marktkoopmannen allemaal doen. Daarna kregen we vrije tijd om verder in het centrum te gaan en winkeletalages te bekijken. Het was allemaal weer een leerzame en leuke dag.

 
 

LEERLINGEN 3GTX MAKEN HUN EIGEN FIGUURSTUK  
     
  De afgelopen weken zijn de leerlingen van 3gtx voor Beeldende Vorming aan de slag gegaan met het thema ‘idealen en werkelijkheid’. Leerlingen hebben zich georiënteerd op het gebruik van beeldtaal door dictators en hebben vervolgens onderzoek gedaan naar het verbeelden van een mening.

Wat zou je willen zeggen over een bepaalde situatie én hoe kun je dat doen zonder woorden te gebruiken? Door middel van aansprekende en creatieve figuurstukken hebben de leerlingen hun eigen mening over een bepaalde situatie verbeeld. De resultaten zijn heel mooi geworden!

 
 

KEUZEDEEL AFGEROND  
     
  De leerlingen van de vierde en vijfde klas van het Praktijkonderwijs hebben de afgelopen periode een keuzedeel afgerond. Bij sommige keuzedelen mochten leerlingen ook examen doen. We zijn blij dat er veel leerlingen geslaagd zijn.

De leerlingen die het keuzedeel VCA hebben gevolgd en geslaagd zijn voor hun examen zijn: Michael Robbertsen, Kevin van Steenbergen, William van Amerongen en Nick Schouten.

De leerlingen die het keuzedeel Heftruck hebben gevolgd en geslaagd zijn voor hun examen, zijn: Joost van Hul, Bob Drapers, Evertjan Achterstraat, William van Beek en Wesley Rakhorst.

Naast deze keuzedelen kunnen leerlingen ook kiezen uit bijvoorbeeld: Omgaan met allerlei mensen, EHBO, beroepsgericht Engels, Baan krijgen en behouden, HACCP en Kassa bedienen.
Myrthe Smeets, 5Pel

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl