MEERweten - week 46 - 2018

12-11-2018

WEEK 46 - 13 november t/m 19 november 2018

WEEKOPENING

LESSEN UIT EHUD  
     
 

Een paar weken geleden hebben we het over Simson gehad in de dagopeningen. Ken je hem nog? Hij was een rechter, iemand die het volk Israël bevrijdde van de vijand.

 

Deze week kijken we naar een minder bekende rechter: Ehud. Het volk Israël doet verkeerd in de ogen van God. God levert de Israëlieten uit aan koning Eglon van de Moabieten, de vijand. Israël roept na 18 jaar bezetting om hulp en God zendt iemand die het volk moet bevrijden van deze koning. Uiteindelijk zullen we zien dat Ehud het volk bevrijdt. Het verhaal is soms best gek, maar het staat niet voor niets in de Bijbel. Ook bij het verhaal van Ehud komen we meer te weten over God en wie Hij is.

 
 

MAANDAG 12 NOVEMBER

God houdt zich aan zijn woord

- Rechters 3: 12-13

DINSDAG 13 NOVEMBER

God reageert op hulpgeroep

- Rechter 3: 14-15
- Psalm 50: 15

WOENSDAG 14 NOVEMBER

God gebruikt Ehuds zwakheid

- Rechters 3: 15-16
- 2 Korinthiers 12: 9-10

DONDERDAG 15 NOVEMBER

God heeft een perfect reddingsplan

- Rechters 3: 17-26

VRIJDAG 16 NOVEMBER

God wil aan onze kant staan!

- Rechters 3: 26-30
- Romeinen 8: 31-32

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 14 november
Open Huis, 18.30 – 21.00 uur

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

EXCURSIEWEEK 2019  
     
  In leerjaar 3 gaan alle leerlingen een week op excursie. Dit schooljaar hopen we van 3 tot en met 8 juni met de leerlingen op reis te gaan. Inmiddels zijn de voorbereidingen al weer in gang gezet.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

 • Maandag 12 november
  verschijnt de excursiegids op de website
 • Donderdag 15 november
  krijgen de leerlingen van leerjaar 3 een presentatie over de verschillende excursieweken. Ook start deze dag de inschrijving.
  Hiervoor krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een link toegestuurd. Bij de inschrijving wordt er een aanbetaling gedaan van 150 euro.

Lopende het cursusjaar worden u en jij verder geïnformeerd over de excursieweken.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan kan er altijd een e-mail gestuurd worden naar excursieweken@demeerwaarde.nl

Commissie excursieweken

 
 

OPENING TAALHUIS BARNEVELD  
     
  Op woensdag 7 november is Taalhuis Barneveld geopend in de bibliotheek van Barneveld.

Waar kan Taalhuis Barneveld mee helpen?
Taalhuis Barneveld is er voor iedereen die moeite heeft met bijvoorbeeld:

- Je (klein)kind voorlezen
- Een formulier invullen
- Bijsluiters van medicijnen lezen/begrijpen
- Toeslagen via internet aanvragen
- En nog veel meer

Kortom Taalhuis Barneveld is er om te helpen bij allerlei zaken waarvoor taalbegrip nodig is.

Kosten: Gratis

Inloopspreekuur
Nieuwsgierig geworden? Loop dan eens binnen tijdens het inloopspreekuur.
Op dinsdag 18:00-20:00 uur en op woensdag 11:00-13:00 uur.

Voor meer informatie: www.taalhuisbarneveld.nl  of bel naar: 06-15566625.

https://youtu.be/FU0Wkvr_tlQ Filmpje over Jos Niels. Hij vertelt hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe fijn het is om nu te kunnen lezen en schrijven.

 
 

DE MEERWAARDE HEEFT UW/JOUW TOESTEMMING NODIG  
     
  In de afgelopen weken hebben wij al eerder uw aandacht gevraagd voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de toestemmingsvraag die daarbij hoort. Wij hebben alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar een mail gestuurd, met daarin het verzoek toestemming kenbaar te maken met betrekking tot verwerking van verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, hebben deze mail zelf ontvangen. Zij moeten hier zelf toestemming voor geven.

In de afgelopen week hebben we de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die nog niet hebben gereageerd opnieuw een mail gestuurd, met het verzoek hun toestemming kenbaar te maken. Dit kan eenvoudig worden gedaan met de link in die mail. Het is erg belangrijk dat alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hun toestemming (of hun afkeuring) kenbaar maken. Indien we geen reactie ontvangen, zullen we u blijven vragen om te reageren en uw toestemming alsnog kenbaar te maken.

Examenkandidaten ontvangen binnenkort een aanvullende mail, waarin wordt gevraagd om toestemming voor verwerking van persoonsgegevens, die specifiek met de examens, uitslagen en diploma's te maken hebben. Ook hiervan is het erg belangrijk dat er op die mail gereageerd wordt. Reageer je niet, dan kunnen we de administratieve afhandeling van het examen, de uitslagen en de diploma's niet goed uitvoeren. Ben je examenkandidaat, hou je mail dan extra goed in de gaten de komende week.

 
 

INSCHRIJVING SLUIT VOOR DE MEERWAARDES GOT TALENT  
     
  Dinsdag 12 maart is er nog ruimte op het podium van het theater voor nog enkele acts. Dus mocht je nog twijfelen of je mee kunt of wilt doen, geef je nu nog op!

Vannacht, om 00:00 uur, sluit de inschrijving. Dus vandaag, maandag 12 november, is de laatste dag dat jij je kunt opgeven!

En voor de leerlingen die zich hebben opgegeven, volgende week moet je je schoolmail in de gaten houden. Je krijgt dan meer informatie over de audities die plaatsvinden op maandag 3 december.

Voor alle ouder(s)/verzorger(s) en klasgenoten van leerlingen die straks op het podium gaan staan: Welkom in het Schaffelaartheater in Barneveld op dinsdag 12 maart, aanvang 19:30 uur. Komt u ook?

 
 

PROJECT SPEURTOCHT  
     
  Op 1 november heeft de gemeente Barneveld haaientanden laten plaatsen bij het kruispunt op het fietspad, direct na het tunneltje. Julian en Rik uit 2GT hebben hierbij mogen helpen.

Vorig jaar hebben zij meegedaan aan het project Speurtocht. Bij dit project geven jongeren aan waar volgens hen verkeersonveilige situaties zijn op de weg van huis naar school. Julian en Rik gaven aan dat het kruispunt onveilig is en dat het verstandig is om haaientanden te plaatsen.

Zij hebben dit gepresenteerd aan de wethouder in het gemeentehuis en de gemeente heeft gehoor gegeven aan hun aanbevelingen. Op uitnodiging van de gemeente zijn we op 1 november bij het plaatsen aanwezig geweest en hoe leuk is het dan als er ook geholpen mag worden.

Hopelijk gaan de haaientanden zorgen voor een veiligere situatie!

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  FRIET IN DE KLINIEK – MARIT BRUGMAN

Dit is het autobiografische boek van Marit Brugman over haar herstel van anorexia. Marit is met haar vriend Dylan Haegens bekend van YouTube-filmpjes. Hoewel er al veel boeken zijn geschreven over eetstoornissen, valt dit boek op door de positieve en hoopgevende manier waarop het proces van beter worden wordt beschreven.

Het verhaal vertelt niet veel over het voortraject waarin Marit worstelt met de ziekte, maar gaat voornamelijk over haar tijd van 6 maanden in de eetstoorniskliniek. Je krijgt hierdoor een inkijkje in hoe het er in een kliniek aan toe kan gaan.

Marit vertelt eerlijk over de worsteling met haar eetstoornis en het omgaan met medebewoners. Ze laat met dit boek aan de lezer zien dat mensen met anorexia geen aanstellers of aandacht vragers zijn, maar psychisch ziek zijn en hulp nodig hebben. In het laatste hoofdstuk vertelt Marit hoe het met haar gaat, 5 jaar na de opname in de kliniek.

Het boek is dun en vlot geschreven, met een tikje zelfspot en humor, waardoor het lekker wegleest.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

HERKANSINGEN LEERJAAR 3 EN 4  
     
  De eerste herkansing komt er alweer aan.

De leerlingen van leerjaar 3 en 4 hebben in de week van 3 t/m 7 december de mogelijkheid om twee toetsen van de afgelopen periode te herkansen.

Aan het herkansen is een voorwaarde verbonden:

 • Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).
 • De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit vanaf maandag 19 november doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen. Leerlingen die twee toetsen willen herkansen moeten ook twee keer het digitale formulier invullen. Dit kan tot en met woensdag 21 november 12.00 uur.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het invullen van het formulier:

 • Vermeld de toetscode. Deze bestaat uit vijf tekens. (bijvoorbeeld 6kec1);
 • Vermeld de docent. Denk eraan dat je hier de vakdocent invult en niet je mentor.

Denk er goed aan dat je het formulier zorgvuldig invult. Wanneer je het formulier onjuist of niet volledig invult, is de kans aanwezig dat jouw toets er niet tussen zit en is jouw kans op herkansen verspeeld.

Informatie over precieze dag en tijdstip van de herkansingen krijgen de leerlingen uit de teams.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

ZELFPORTRETTEN  
     
  Klas 1k1 is de afgelopen weken bezig geweest met zelfportretten.

De opdracht was dat ze een zelfportret moesten schilderen in de stijl van Mondriaan, Warhol, van Gogh of Picasso.

Zoals je ziet hebben ze dit fantastisch gedaan!

 
 

LOGO ONTWERPEN  
     
  Wij van 1k5 en 1k6 hebben allemaal een eigen logo bedacht en getekend. Dit moest bij ons passen en daarom hebben de meesten iets in het logo getekend dat ze leuk vinden om te doen of dat te maken heeft met wat ze later willen worden.

Hiervoor hebben we onze naam gebruikt of alleen onze initialen. Toen we de logo’s hadden getekend heeft de docent deze gedigitaliseerd. We hebben er nu stickers van en kunnen onze logo’s op ons werk plakken.

 
 

BEZOEK TWEEDE EN EERSTE KAMER  
     
  Op vrijdag 19 oktober zijn de Maatschappijkunde leerlingen uit 4 ZW naar Den Haag geweest voor een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer en Pro Demos.

Omdat leerlingen al zeker 6 weken met dit onderwerp bezig waren, wisten ze al veel. En als onderwijs gepaard gaat met beelden, gaat het nog meer leven.

Leerlingen waren enthousiast over de invulling van deze dag en verrast over de beide Kamers. Ze gingen in een nagebouwde Tweede Kamer in debat met een andere klas, deden spelvormen op het Binnenhof en zaten een dag lang in het politieke hart van Nederland.

Van het Binnenhof naar Pro Demos moet je langs de Mc Donalds. En als je dan ook nog pauzes hebt... dan is je dag geslaagd!!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl