MEERweten - week 41 - 2018

08-10-2018

WEEK 41 - 9 oktober t/m 15 oktober 2018

WEEKOPENING

LEREN VAN SIMSON III  
     
  Ook deze week sluiten we de serie over Simson af. Simson was een bijzondere man. Hij had van God een enorme kracht gekregen en de Geest van God was in hem.

Toch hebben we in de afgelopen weken gezien dat Simson ook verschillende keren in de fout ging. Ook deze week zien we hem verkeerde keuzes maken. Dat heeft gevolgen, maar God blijft trouw. Laten we met elkaar leren van het leven van Simson.

 
 

MAANDAG 8 OKTOBER

Mogelijkheden & belemmeringen

Rechters 16:4-6

DINSDAG 9 OKTOBER

Vertrouwen…

Rechters 16:15-18

WOENSDAG 10 OKTOBER

Vallen, opstaan en doorgaan

Rechters 16:19-22

DONDERDAG 11 OKTOBER

Perspectief

Rechters 16:25-30

VRIJDAG 12 OKTOBER

Leiding

Galaten 5:16-18

 

 

AGENDA

 
 

WOENSDAG 10 oktober
Contactavond leerjaar 1 (19.00 – 21.45 uur)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

GETROUWD  
     
  DINEKE VAN DE KRUIJFF

Op vrijdag 5 oktober trouwde onze onderwijsassistente Dineke van der Kruijff met Jeroen van Luttikhuizen.

In de kerk kreeg het paar de volgende trouwtekst mee: Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Als onderwijsassistente in BWI weet Dineke wel het één en ander van fundamenten, dus deze tekst zal Dineke volop hebben aangesproken en helpen om samen met Jeroen het gezamenlijke leven op te bouwen.

Wij wensen dit prachtige paar heel veel voorspoed en geluk in hun huwelijk toe.

 
 

GETROUWD  
     
  MENEER VAN BUUREN

Vrijdag 5 oktober jl is meneer Van Buren, docent Engels Z&W3, in het huwelijk getreden met mevrouw Hendriksen.

Op de kaart staat:

‘And if you were to ask me
after all that e’ve been through
Stil believe in magic?
Wel yes, I do

(Magic – Coldplay)

Wij wensen meneer Van Buuren en zijn vrouw heel veel liefde, zegen en geluk toe!

 
 

VACCINATIE  
     
  MENINGOKOKKEN VACCINATIE

Tussen 1 oktober en 30 november 2018 wordt de Meningokokken vaccinatie aangeboden aan 14-jarigen. In Barneveld is deze vaccinatie op 17 oktober en 29 november en is bedoeld voor een grote regio rondom Barneveld.

Voor vragen kun je terecht bij de jeugdverpleegkundige of de ondersteuningscoördinator van het team.

 
 

FIETSVERLICHTING  
     
  CONTROLE FIETSVERLICHTING

Aanstaande dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur staat er een team van deze campagne, georganiseerd door ROV Oost – Nederland, voor bij De Meerwaarde (Rietberglaan) om de fietsverlichting van de leerlingen te controleren.

Verlichting op orde? Dikke pluim! Fietsverlichting niet op orde? Gratis nieuwe lampjes op de fiets. Geen boete dus, maar gratis nieuwe lichtjes zodat iedereen in deze donkere dagen veilig over straat kan.

 
 

GESPREKKEN  
     
  STARTGESPREKKEN

Dinsdag 16 oktober 2018 ’s middags en ’s avonds zullen de startgesprekken van leerjaar 3GT en 4GT plaatsvinden. Deze gesprekken, met ouder(s), kind en mentor, zijn belangrijk om het leer- en ontwikkelproces van onze leerlingen dit schooljaar optimaal te laten verlopen.

3GT
Als uitgangspunt voor dit gesprek gebruikt 3GT het plan van aanpak dat voorbereid is in de lessen maatwerk en dat ouder(s) per e-mail ontvangen hebben. Tevens zullen er op deze middag en avond bijeenkomsten gepland zijn waarop de heer Evers, teamleider 3G,T toelichting geeft over PTA en andere schoolzaken.

4GT
Via de e-mail heeft u over onze startgesprekken een brief ontvangen. Daarnaast heeft u in deze e-mail twee vragenlijsten gekregen die u en uw kind apart van elkaar thuis in moeten vullen. Graag deze ingevulde vragenlijsten meenemen naar het gesprek op 16 oktober! De planning met informatie over tijdstip en ruimte hebt u ook via de e-mail ontvangen.
Op deze middag en avond zijn er verschillende momenten waarop u kunt aansluiten bij een voorlichting over ons PTA en andere schoolzaken.

 
 

JES-TRAINING  
     
  JES-TRAINING GAAT BIJNA VAN START!

Na de kerstvakantie gaat de JES-training weer beginnen. Daarom zullen de mentoren de komende weken de JES-folders uitdelen aan leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn (JES = jongeren en scheiding).

Als leerling kun je je natuurlijk ook zelf opgeven, spreek dan even je mentor aan! In de training werken we aan de veerkracht van jongeren, het delen van ervaringen, het leren omgaan met gevoelens, het uiten van gevoelens en helpen we de leerlingen meer weerbaarder te worden in moeilijke situaties.
Voor vragen of informatie e-mail naar jestraining@demeerwaarde.nl

Christel van Lunsen, Gert-Jan Werkman en Reindert Deij

 
 

WEGWERKZAAMHEDEN  
     
  WEGWERKZAAMHEDEN OP DE ROUTE NAAR SCHOOL

De gemeente Barneveld bouwt – zoals u ongetwijfeld weet – de Harselaartunnel. Het is de bedoeling dat de Harselaartunnel aan het einde van dit jaar wordt opengesteld voor het auto- en fietsverkeer. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Op maandag 10 september 2018 start de gemeente Barneveld met wegwerkzaamheden aan de noordzijde van de toekomstige tunnel. Het gaat dan om de kruispunten In-dustrieweg / Harselaarseweg / Nijverheidsweg en – heel belangrijk voor scholieren die tussen Voorthuizen en Barneveld fietsen – Baron van Nagellstraat / Energieweg / Harselaarseweg.

De gemeente doet er – samen met de aannemer – alles aan om tijdens de werkzaamheden het auto- en fietsverkeer zo veilig mogelijk om te leiden. Toch vinden we het belangrijk dat u van tevoren weet wat er gaat gebeuren en uw kind(eren) hierover kunt informeren.

De werkzaamheden bestaan uit drie fasen. We doen dat om de bereikbaarheid van de bedrijven op het bedrijventerrein Harselaar zo optimaal mogelijk te laten blijven.

U leest hierna wanneer welke fasen worden uitgevoerd. Daarbij zijn plattegrondjes van de omleiding geplaatst (zie aan de bovenzijde).

Fase 1:
Maandag 10 september tot en met vrijdag 12 oktober 2018
Kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg

De eerste fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het kruispunt Harse-laarseweg / Industrieweg / Nijverheidsweg.

 • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;

 • Voor de bereikbaarheid van de Industrieweg en het Transferium Barneveld-Noord is over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) een nieuwe weg aangelegd tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg;

 • Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad tussen Harselaarseweg en Industrieweg en de hierboven genoemde nieuwe weg tussen Industrieweg en Baron van Nagellstraat.

 • Scholieren vanuit Voorthuizen kunnen gewoon gebruik maken van de huidige omleidingsroute (zoals ze de afgelopen periode ook gewend waren). De route gaat over de Baron van Nagellstraat, Energieweg, Gildeweg en dan via de tij-delijke spoorwegovergang (v.v.)
   

Fase 2:
Maandag 15 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018

Kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg

De tweede fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van de kruispunt Harse-laarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg. De afgelopen maanden is het ge-deelte tussen dit kruispunt en de aansluiting met de A1 onder handen genomen, nu staat het kruispunt zélf op de planning.

 • Het afsluiten van dit belangrijke kruispunt op het bedrijventerrein Harselaar heeft ge-volgen voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en Harselaar- Oost.

 • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;

 • Het bedrijventerrein Harselaar-West is tijdens deze weken toegankelijk via de westzijde – dus via de A30 / Nijkerkerweg en de Harselaarseweg;

 • Het bedrijventerrein Harselaar-Oost is tijdens deze weken toegankelijk via de noordzijde (A1 / Mercuriusweg / Transportweg en verder), oostzijde (Hanzeweg- Zuid / Energieweg en verder) en zuidzijde (Wesselseweg / Hanzeweg-Zuid en ver-der);

 • Fietsverkeer wordt omgeleid.

  Scholieren:

  • Vanuit Voorthuizen:
   - Fietsers worden – eventueel, als dat nodig is, begeleid door verkeersregelaars – over de kruising geleid.
   - De route wordt vervolgd via Energieweg en Gildeweg naar de tijdelijke spoorweg-overgang.

  • Vanuit Barneveld:
   Idem als hierboven, maar dan in omgekeerde richting.
    

Fase 3: Maandag 29 oktober tot en met vrijdag 16 november 2018
Harselaarseweg (tussen de kruispunten met Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg)

De derde (en laatste) fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het weg-gedeelte van de Harselaarseweg tussen de kruispunten met de Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg.

 • Auto- en fietsverkeer naar Harselaar-West wordt omgeleid via de nieuwe weg over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park ge-heten) tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg.

 • Scholieren:
  Zie Fase 1. De gebruikelijke omleidingsroute is weer te gebruiken.

 
 
 

BOEKENPRAAT  
     
  VERMIST – ANNE-ROSE HERMER

Acht jaar geleden kwam de broer van Hans, Daan (16 jaar), na een avond in de sportschool niet meer thuis. Sindsdien is er geen spoor van hem gevonden. Omdat politie en pers indertijd allerlei vreemde suggesties opwierpen, is de verdwijning dubbel verdrietig voor de familie van Hans, die ervan overtuigd is dat Daan geen slechte vrienden had en geen drugs of alcohol gebruikte.

Daarom wordt er met zo weinig mogelijk mensen over Daan gepraat. Hans heeft het moeilijk met de verdwijning van Daan. Hij kan en wil er met niemand over praten. Op het vmbo heeft Hans twee goede vrienden en hij sluit vriendschap met Marit die nog maar kort op zijn school zit. Zou hij met haar over Daan kunnen praten? En dan begint iemand opeens te praten over de internationale DNA-bank. Zou dat iets opleveren over Daan? Dit boek maakt deel uit van de TROEF-reeks en is een ‘Makkelijk lezen’ boek. Daardoor is het geschikt voor als je dyslexie of moeite met de Nederlandse taal hebt. Deze en andere boeken in deze reeks kun je lenen bij het leesplein en zijn herkenbaar aan het oranje etiket ‘Makkelijk lezen’ bovenop het boek.

 
 

PASSEND LEZEN  
     
  EEN BOEK LUISTEREN WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT?!?
Graag breng ik de bibliotheekservice Passend Lezen onder uw aandacht. Voor iedereen die moeite met lezen heeft, bijvoorbeeld door dyslexie of slechtziendheid, biedt Passend Lezen een passende oplossing om lezen makkelijker te maken. Zij beschikt over een collectie van ruim 75.000 gesproken boeken, kranten en tijdschriften.

Ook Engelse, Franse en Duitse titels zitten in de collectie. Keuze genoeg dus! Vanwege afspraken met uitgevers, heeft Passend Lezen een Verklaring Leesbeperking nodig om je in te kunnen schrijven. Een Verklaring Leesbeperking geef je af door de inschrijfprocedure te doorlopen, het soort leesbeperking te selecteren en een vinkje te plaatsen bij de optie 'Verklaring Leesbeperking'. Hiermee ga je tevens akkoord met de ‘Gebruiksvoorwaarden’. Je hoeft géén fysieke verklaring op te sturen.

Voor jongeren tot en met 17 jaar is het lidmaatschap gratis, anders kost het lidmaatschap €28 per jaar. Inschrijven kan eenvoudig op de website: www.passendlezen.nl.  Na de inschrijving kan er meteen een boek geleend worden: log in, ga naar het tabblad ‘zoeken’ en klik op ‘bestellen’ bij het gewenste boek. Het boek kan nu beluisterd worden via de online player op de website (streaming), via de Passend Lezen app, of op een Daisy-cd.

Voor vragen kunt u mailen naar e.niewold@demeerwaarde.nl of uw zoon/dochter kan langskomen op het leesplein voor toelichting.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

CKV VOORSTELLING  
     
  CKV VOORSTELLING ‘SNEAKERBOYZ’ EEN HIT!

Het is vrijdag 5 oktober, eind van de schoolweek. Leerlingen van klas 3 vinden een plekje in het Schaffelaartheater. De zaal wordt donker, spotlights gaan aan, de muziek start, de voorstelling is begonnen!

Al dansend wordt het verhaal verteld van 3 sneakerboyz die de aandacht proberen te trekken van een meisje. Op het oog zien ze er hetzelfde uit: ze dragen allemaal dezelfde sneakers, maar uiterlijk zegt niet alles. Voor wie gaat ze kiezen?

Waar gaat het eigenlijk om in de liefde? Een sneaker die goed past, is namelijk niet altijd de sneaker die bij jou past! Het publiek was geboeid, de muziek was goed, de dansers waren fantastisch en het thema…….daar praten we in de ckv lessen ongetwijfeld over door!

 
 

Groen OEFENT interactief  
     
  Voor het vak Nederlands moet de betekenis van verschillende woorden en uitdrukkingen geleerd worden om de woordenschat te vergroten. Dit klinkt misschien saai, maar dat hoeft het niet te zijn! De leerlingen van de afdeling Groen kunnen hun Ipad gebruiken om op een interactieve manier te oefenen met behulp van het programma Quizlet.

Dit kunnen de leerlingen thuis doen, maar ze hebben deze week op school in groepjes tegen elkaar gespeeld. Job uit 4bg1: ‘Ik vind dit een hele leuke manier van werken.’ Gerrald en Rick vullen aan: ‘Het is leuk om in groepjes te werken. Je helpt elkaar en samen kom je verder.’ Dit is ook letterlijk het geval. Op het digibord zie je bij elk goed antwoord dat je groepje richting de eindstreep schiet. Maar één foute vraag en je valt weer terug naar de start. Ook Marina en Desi vinden het fijn om samen te overleggen. Silvan leert liever spelenderwijs dan uit een boek. Hij ziet er de voordelen wel van in om dit programma ook thuis te gebruiken om te oefenen.

 
 

ZELFPORTRET  
     
  ZELFPORTRET 1B3

We moesten bij beeldende vorming een zelfportret maken van ijzerdraad. We moesten eerst een foto van ons gezicht maken, daarna moesten we de belangrijke lijnen overtrekken met een zwarte stift.

Deze zwarte lijnen moesten we weer overtrekken met ijzerdraad en daarna moesten we het aan elkaar solderen. En als je hem af had, mocht je hem ook nog op een plankje zetten. We vonden het heel erg leuk.

Klas 1b3

 
 

BEWEGING  
     
  2 BASIS

De leerlingen van 2 basis werken aan het thema ‘Beweging’ bij Beeldende Vorming. Aan de hand van een actiefoto van hen zelf of een afbeelding van het internet, maakten de leerlingen een prachtig werkstuk van hout.

Voordat het werkstuk eruit ziet zoals op de foto, is er veel aan vooraf gegaan. Een aantal stappen: Zij hebben de figuur uitgezaagd met de hand en de figuurzaag; de restfiguur moest wel heel blijven, omdat dat de achtergrond vormt. De figuur zit vast in de ondergrond door middel van de ‘pen-gatverbinding’. Voor het schilderen, hebben de leerlingen een keuze moeten maken uit verschillende kleurcontrasten. Het resultaat is een kleurrijk, netjes afgewerkt werkstuk met een suggestie van beweging.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl