MEERweten - week 40 - 2018

01-10-2018

WEEK 40 - 2 oktober t/m 8 oktober 2018

WEEKOPENING

SIMSON II  
 

Vorig week hebben we een begin gemaakt met de geschiedenis van Simson. Simson was een leider van het volk Israël. Het volk Israël werd onderdrukt door een ander volk, de Filistijnen.

 

Simson was door God geroepen om Israël te bevrijden van deze Filistijnen. We hebben gezien dat Simson ontzettend veel kracht had. Maar met kracht alleen komt Simson er niet. Hij wordt verraden door zijn eigen vrouw en gaat terug naar zijn ouderlijk huis. Simson is boos. Deze week gaan we verder met het bijzondere verhaal van Simson.

 
 

MAANDAG 1 OKTOBER

De brand er in!

Richteren 15: 6-8

DINSDAG 2 OKTOBER

Ik pak je wel terug…

Richteren 15: 8-21

WOENSDAG 3 OKTOBER

Je weet toch…

Richteren 15: 9-14

DONDERDAG 4 OKTOBER

Ikke…, Ikke…

Richteren 15: 18-20

VRIJDAG 5 OKTOBER

Uhh… U was het!

Richteren 15: 18-20

 

 

AGENDA

 
 

MAANDAG 1 oktober
PrO ouder-kind avond OPP (17.00 – 21.00 uur)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

DE MEERWAARDE HEEFT UW/JOUW TOESTEMMING NODIG!  
     
  Vanaf mei 2018 zijn de regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens veranderd. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van leerlingen hebben wij schriftelijke toestemming nodig. Denk daarbij om (pas)foto’s, adresgegevens, etc.

Ouders/verzorgers
Deze week ontvangen ouders/verzorgers van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar een mail met het verzoek toestemming te geven voor allerlei verwerkingen van persoonsgegevens, die we op De Meerwaarde doen. Het is belangrijk dat u op deze mail reageert, zodat wij weten op welke manier wij de gegevens van uw kind mogen verwerken.

Leerlingen
Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, mogen zelf toestemming geven over het verwerken van hun persoonsgegevens door de school. Alle leerlingen van 16 jaar of ouder ontvangen deze week een mail in hun schoolmail. Zorg ervoor dat je reageert op die mail, via de links in deze mail. Alleen dan weten we hoe we jouw gegevens mogen verwerken!

Is uw kind 16 jaar of ouder? Bespreekt u de inhoud van de mail dan met uw kind. Het is belangrijk dat leerlingen weten waar zij toestemming voor geven.

 
 

40-JARIG AMBTSJUBILEUM MEVROUW JANSMA  
     
  Ruim 40 jaar geleden kwam mevrouw Jansma als 19-jarige in dienst bij de Christelijke kleuterschoolvereniging in Drogeham. Een loopbaan van 40 jaar in het onderwijs volgde waarin ze doorgroeide naar hoofdleidster, intern begeleidster, adjunct-directeur en directeur.

In 1995 rondde zij de opleiding Personeel en Arbeid af en in 2006 werd zij loopbaanbegeleider. In deze functie zette zij een invalpool op voor 150 basisscholen in Midden Nederland. Na een periode van drie jaar gewerkt te hebben als teamleidster voor het Regionaal Expertisecentrum voor cluster 2, 3 en 4, kwam zij in 2013 in dienst bij De Meerwaarde bij de afdeling P&O. Hier is zij ondere andere belast met de coördinatie van de flexpool en de werving en selectie.

We bedanken mevrouw Jansma voor haar inzet voor het onderwijs in de afgelopen 40 jaar en feliciteren haar van harte met deze mijlpaal. We kijken ernaar uit om nog een aantal jaar gebruik te mogen maken van haar talenten!

 
 

AFSCHEID DE HEER KOREVAAR  
     
  Per 1 oktober nemen we afscheid van de heer Korevaar. Op 1 juni 1974 begon de heer Korevaar op 21-jarige leeftijd op de Christelijke Basisschool Oud-Alblasserdam.

Later dat jaar maakte hij de overstap naar de Christelijke LTS. In 1981 kwam hij in dienst van het Groen van Prinsterercollege, later De Meerwaarde. Hier gaf hij les als docent geschiedenis/aardrijkskunde. De heer Korevaar heeft zich daarnaast op verschillende manieren ingezet voor de school. Zo was hij lid van de GMR, was hij dyslexiecoach, organiseerde hij excursieweken en was hij taaldeskundige in het team. De laatste jaren zette hij zich ook van harte in voor de Onderwijscoöperatie waar hij onder andere betrokken was bij de ontwikkeling van het lerarenregister. Met het vertrek van de heer Korevaar gaat een schat aan ervaring verloren voor De Meerwaarde.

We bedanken hem van harte voor zijn inzet voor onze school in de afgelopen jaren en wensen hem en zijn gezin voor de toekomst Gods onmisbare zegen toe.

 
 

SPECIALE EDITIE VAN DE MEERWAARDE'S GOT TALENT  
     
  ... GEEF JE NU OP!

De Meerwaarde bestaat 10 jaar en op dinsdag 12 maart vieren we dit in het theater in Barneveld met een speciale editie van De Meerwaarde's Got Talent. Hiervoor zijn we op zoek naar leerlingen die hun talenten willen tonen.

Dus, kun jij dansen, zingen, springen, tekenen, crossen, vertellen of iets anders wat je wilt laten zien, geef je dan NU op!

MELD JE HIER AAN >

Vanaf vandaag start de inschrijving en samen met jou willen we er een FEEST van maken. En als je twijfelt of jouw talent goed genoeg is, of je twijfelt hoe je jouw talent kunt laten zien op die dag, geef je gewoon op en in overleg is er heel veel mogelijk! We zien je graag!

@ouder(s)/verzorger(s):
Wat is het talent van uw kind? Graag willen we dat talent aan een groot publiek laten zien, wilt u daarin uw kind stimuleren?

Alvast bedankt!

 
 

OPHALEN DYSCALCULATIEKAART  
     
  Afgelopen weken hebben jullie van mij een kaart gekregen en deze hebben jullie thuis laten ondertekenen en weer bij mij ingeleverd.

Bedankt daarvoor. Nu zijn er (helaas) wat veranderingen in de regels gekomen. Dat betekent dat je een nieuwe kaart krijgt. Je kunt de nieuwe dyscalculie kaart dinsdag 2 oktober komen ophalen op het plein A2.15.

Zit je in klas 1 of 2? Ik hoop je dan te zien in de pauze van 9:40 uur.
Zit je in klas 3 of 4? Ik hoop je dan te zien in de pauze van 11:00 uur.

Meneer Tange, Dyscalculiecoach

 
 

CONTACTAVOND KLAS 1 VMBO  
     
  Woensdag 10 oktober is er de contactavond voor ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen in klas 1 VMBO.

U heeft hier via de e-mail een uitnodiging voor gekregen. Tot vandaag, 1 oktober, kunt u zich opgeven via het ouderportaal.

Graag tot ziens op 10 oktober.

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  RAFELS VAN RIO - GIJS WANDERS

Gijs Wanders ging samen met een vriend die in Rio werkt, de favela’s (de rafels van Rio) in en sprak daar met inwoners. Al hun verhalen gebruikte hij om dit boek te kunnen schrijven. Het is het verhaal dat zich afspeelt in de favela's, de krottenwijken van Rio de Janeiro waar geweld en moord vrijwel iedere dag plaatsvinden. Maar het is ook een plek waar je kunt overleven en de wereld zelfs versteld kunt doen staan.

Het boek vertelt het verhaal van Julia: haar dochtertje werd gedood door een verdwaalde kogel. Het leven van Renato, een verbitterde politieagent. En het leven van Hiago, de pleegzoon van Julia, een jongen die rondloopt met een vreselijk geheim. Het geeft je een inkijkje hoe verwoestend wraak is en hoe sterk je bent wanneer je samenwerkt, ook wanneer jouw probleem is veroorzaakt door jouw vijand. Wat zou er gebeuren als je het probleem samen met je vijand oplost, zou dat kunnen? In het hele boek voel je dat het niet zomaar een verzonnen verhaal is, maar dat het gaat over het werkelijke, rauwe leven in de favela's van Rio rond het WK van 2014. Voor weinigen is er vooruitzicht op een betere toekomst. Dat alles bij elkaar maakt het boek indrukwekkend.

Nieuwsgierig hoe het afloopt? Lees het boek!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE  
     
  Leerlingen met een dyslexie of dyscalculieverklaring hebben recht op extra tijd voor het maken van een toets of een examen. Daarnaast kunnen deze leerlingen aanspraak maken op extra faciliteiten tijdens toetsen en examens, zoals bijvoorbeeld ingesproken tekst.

Leerlingen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit kenbaar maken bij de reken- of dyslexiecoach. Pas als deze faciliteiten aangevraagd zijn, worden deze ook toegekend aan de leerling.

ADHD, PDD-NOS, ASS, …

Leerlingen met één van bovengenoemde stoornissen hebben ook recht op extra tijd bij toetsen. De diagnose moet dan beschreven staan in een onderzoeksverslag en dit verslag moet in het digitale dossier van de leerling staan.

 
 

MIJNEINDEXAMEN.NL  
     
  Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website/web-app mijneindexamen.nl beschikbaar. Deze site biedt alle informatie over het centraal examen en de rekentoets.

Met deze web-app kan de examenkandidaat bijvoorbeeld zijn of haar examenrooster personaliseren.

 
 

FACET  
     
  Net als vorig schooljaar worden de examens van onze basis- en kaderleerlingen ook dit jaar weer digitaal afgenomen. Elke school maakt voor de digitale examens een eigen rooster.

Op oefenen.facet.onl kunnen de leerlingen nu al examens oefenen.

 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

VOORSTELLING CKV  
     
  Aankomende vrijdag 5 oktober zullen de derdejaars leerlingen, die dit najaar CKV hebben, hun eerste culturele activiteit meemaken. In het Schaffelaartheater zullen ‘The Fabulous Sneakerboyz’ een voorstelling geven die gaat over vooroordelen.

Kun je aan de hand van sneakers iemands karakter herkennen? Is een man in een pak succesvol of is hij onderweg naar zijn zoveelste sollicitatie? We zullen het nooit weten mits wij een persoonlijk gesprek met die persoon aangaan. Liefde is elkaar leren kennen en niet door middel van een reeks samengestelde foto’s op een account op social media. Een sneaker die goed past, is niet altijd de sneaker die bij jou past.

 
 

LEERTAAK 1GT7  
     
  In 1gt7 wordt met leertaken gewerkt. De eerste leertaak voor wiskunde is het maken van een bordspel met negatieve getallen. Alle details moeten zelf worden bedacht, van het speelmateriaal tot de spelregels.

In de laatste les van de taak zijn de spellen getest door andere groepjes. Met de feedback die de testers geven kan het spel nog beter worden gemaakt voordat het moet worden ingeleverd. Op deze manier leren de leerlingen op een heel andere manier toch dezelfde wiskunde, maar daarbij leren ze ook vaardigheden zoals afspraken maken en feedback geven.

 
 

BEZOEK VAN DE RECHTER EN DE GERECHTSSECRETARIS  
     
  Omdat het vorige week de Week van de Rechtspraak was, kregen de Maatschappijkunde leerlingen uit klas 4 Zorg & Welzijn op vrijdag 28 september bezoek van rechter Marije Bos en de gerechtssecretaris Karin Wagemaker.

Karin Wagemaker als gerechtssecretaris, vertelt dat ze de rechter ondersteunt. Je bereidt zittingen voor en je maakt aantekeningen van wat er tijdens een zitting wordt besproken. Ook assisteer je de rechter bij het opstellen van de uitspraak. Tijdens de zitting vervul je de functie van griffier en na de zitting ben je bij het overleg van de rechters, die nadenken over een uitspraak. Rechter Marije Bos was het meest aan het woord. Ze vertelde dat ze tijdens haar opleiding ook officier van Justitie was geweest en nu alweer jaren rechter. Leerlingen vroegen haar ‘de toga van het lijf’. Welke zaken haar het meest aangrepen (die waar dodelijke slachtoffers te betreuren waren), of ze wel eens achteraf spijt had van een uitspraak (nee, wel dat ze soms te scherp was geweest), wat ze zo boeiend vond aan rechter-zijn (die unieke verhalen van elk mens, ook de verdachten), wat ze verdiende ☺️ (rond de 4000 euro netto), of ze ook zaken mocht weigeren (het kan wel, als het bijv. om familie zou gaan of als ze de schijn heeft niet meer onpartijdig te kunnen zijn), of ze wel eens dreigbrieven/-mails had gehad (nee, wel een liefdesbrief van 20 kantjes van een verdachte) en nog veel meer.
Aan de hand van stellingen en groene en rode kaarten werd er gediscussieerd over de vraag:

wat nu levenslang is,
of je moet opstaan voor de rechter,
of iederéén recht heeft op een advocaat,
of er publiek bij mag zijn in de rechtszaal,
of Nederland een jury rechtspraak kent,
of er hard genoeg gestraft wordt in Nederland.

Op deze bijzondere manier hebben deze leerlingen ‘een kijkje kunnen nemen’ in de rechtszaal. Zijn ze meer te weten gekomen over hoe een rechter denkt en afweegt wat de straf moet worden. Ook liet deze rechter onze leerlingen genuanceerder denken, als de meningen in het begin redelijk zwart-wit waren. Leerlingen vonden het zo boeiend dat er na 80 minuten werd gevraagd of ze het volgende blok ook mochten blijven.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl