MEERweten - week 38 - 2018

17-09-2018

WEEK 38 - 18 september t/m 24 september 2018

WEEKOPENING

LAAT JE ZIEN (PESTEN…)  
     
  Deze week is het de week tegen pesten. In de media en op scholen wordt extra aandacht gegeven aan dit thema. Op De Meerwaarde ook tijdens de dagopeningen.

Pesten start vaak bij wat anderen over jou zeggen en wat je dan over jezelf gaat geloven. Voordat je het weet voel je je minder waard dan anderen en ga je geloven dat het waar is wat de pesters zeggen. Het is dus de vraag naar wie je gaat luisteren en hoeveel vertrouwen je hebt in/ over jezelf. Bij de openingen luisteren we naar Gods Woord daarover.

 
 

MAANDAG 17 SEPTEMBER

You say…

Psalm 139: 13-14

DINSDAG 18 SEPTEMBER

Pesten? Kappen nou!

2 Samuel 9: 3-13

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

Gepest worden…Hoe voel je je dan?

Johannes 5: 1-9

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

Waarom pesten?

1 Petrus 2: 21-25

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

Whatshappy?

Genesis 37: 18-25

 

 

AGENDA

 
 

DONDERDAG 20 september
Voorlichtingsavond dyslexie ouder(s)/verzorger(s) klas 1 vmbo (19.30 – 21.00 uur)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

WOENSDAG 10 OKTOBER CONTACTAVOND KLAS 1 VMBO  
     
  Op woensdag 10 oktober 2018 is er een contactavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 VMBO. Begin oktober hebben de leerlingen van klas 1 de eerste periode op De Meerwaarde erop zitten. Een goed moment om elkaar te ontmoeten. Wij vinden het belangrijk om u als ouder(s)/verzorgers op een goede manier te betrekken bij de schoolgang uw zoon of dochter. Op het gebied van onderwijs en opvoeding zijn er veel onderwerpen die we samen met u belangrijk vinden, samen hebben we een gedeelde verantwoording.

We willen graag met u nadenken over thema’s zoals ‘Sociale vaardigheden’, ‘Pubergedrag’, ‘Social Media’ en ‘Geloofsopvoeding, hoe doe je dat in deze tijd?’
De ouder(s)/verzorger(s) krijgen over de e-mail een uitnodiging. In die uitnodiging staan de begintijden en worden de diverse workshops kort beschreven. Heeft u de e-mail niet gekregen, neem dan even contact op met osb@demeerwaarde.nl.
Aanmelding gaat via het ouderportaal. Aanmelden kan tot en met maandag 1 oktober.

Daarnaast is er die avond mentortijd waar u samen met de mentor en andere ouder(s)/verzorger(s) van de andere leerlingen kunt bijpraten over de eerste schoolweken. Binnenkort krijgt u meer informatie over de aanmelding en over de rest van de avond.

Zet u deze avond alvast in uw agenda?

 
 

WOENSDAG 17 OKTOBER CONTACTAVOND KLAS 2 VMBO  
     
  Op 17 oktober is er een contactavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 VMBO. Aan het begin van het schooljaar is het goed om elkaar weer te ontmoeten en wij vinden het belangrijk om u als ouder(s)/verzorger(s) op een goede manier te betrekken bij het schoolgebeuren van uw zoon of dochter.

Wij willen deze avond stilstaan bij het gebruik van Social Media. Het lijkt wel alsof leerlingen niet meer zonder kunnen. Hoe gaan we hier goed mee om? Welke rol hebben wij als opvoeders hierin? Er komt een deskundige op dit gebied voorlichting geven. Daarnaast is er mentortijd waar u samen met de mentor en andere ouder(s)/verzorger(s) van de andere leerlingen kunt bijpraten. Binnenkort krijgt u informatie over de aanmelding via het ouderportaal.

Zet u deze avond alvast in uw agenda?
Woensdag 17 oktober: inloop v.a. 18.30 uur. Opening om 18.45 uur.

 
 

CURSUSSEN VANUIT HET CJG BARNEVELD  
     
  Het CJG Barneveld organiseert komend najaar verschillende cursussen, workshops e.d. voor kinderen, jongeren en hun ouders. Graag willen we hun aanbod onder de aandacht brengen.

Vanuit CJG worden er handreikingen aangeboden in een stukje opvoeding van kinderen/pubers.
Ze bieden aan:

Aanbod voor kinderen en jongeren:

1. Rots en Water (weerbaarheidstraining)
2. Kinderclub Billy Boem
3. Kinderen van gescheiden ouders

Aanbod voor ouder(s)/verzorger(s);

1. Samengesteld
2. Anders Denken Handiger Doen
3. Gescheiden ouders

Voor meer informatie, uitleg en aanmelden, klik op deze link >>

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  HANNA’S REIS

Martine Letterie heeft verschillende oorlogsboeken geschreven. Bij al haar boeken heeft ze eerst historisch onderzoek gedaan, gesproken met ooggetuigen en overlevenden. Ze wil haar boeken zo waarheidsgetrouw mogelijk schrijven. In het boek "Hanna's reis" is de hoofdpersoon Hanna afgeleid uit gegevens die bekend zijn over de laatste jaren uit het leven van Margaretha Swart, een joods meisje uit Amersterdam. Hanna is dus een Joods meisje die een weddenschap niet uit de weg gaat.

Ze raakt in contact met Anneke en ze dagen elkaar uit tot weddenschappen. De weddenschappen zijn echter zo extreem dat Hanna steeds vaker in contact komt met de politie. En pech voor Hanna, ze heeft haar naam Engelsman niet mee. Haar vader is namelijk ook al een paar keer in aanraking gekomen met de politie. Tja en zoals de agenten al zeggen.... zo vader zo dochter. Als Hanna voor de derde keer wordt opgepakt, stuurt de politie Hanna voor drie maanden naar een opvanghuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Apeldoorn. Daar in het bos, zal ze wel leren hoe je je fatsoenlijk moet gedragen. In Apeldoorn komt Hanna in contact met Jan, een jonge knul die op het station werkzaam is. Tevens wordt ze vriendinnen met Rosa. Samen helpen ze in de huishouding en smeden ze een plan om te ontsnappen en terug te gaan naar hun familie in Amsterdam. Maar is dat wel verstandig? Of is het leven in de bescherming van de Apeldoornse bossen eigenlijk veel veiliger?

Dit boek is een mooi en spannend verhaal. Het geeft een goed beeld van de onderdrukking die de Joden hebben ervaren tijdens de oorlog. Stukje bij beetje wordt het leven van Hanna benauwder en angstaanjagender. Wat gebeurt er in deze gekke wereld... "ik ben toch ook gewoon een mens?"

Wie kan Hanna wel en niet vertrouwen? Zal ze de oorlog overleven?
Nieuwsgierig geworden? Lees dan "Hanna's reis". Andere boeken die Martine Letterie schreef zijn: "Eenzaam in de oorlog", Verzet tegen de vijand", "Bommen op ons huis" en "Groeten van Leo".

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

TOETSEN  
     
  De eerste toetsen zijn alweer afgenomen en de eerste cijfers zijn binnen. Tijdens toetsen is het uiteraard belangrijk dat er rust en orde in het lokaal is. De docent heeft hier een belangrijke rol in en de leerling ook.

Omdat vanaf leerjaar 3 alle cijfers meetellen voor het examen worden onregelmatigheden die tijdens een toets door een docent geconstateerd worden, middels een proces-verbaal doorgegeven aan de examencommissie. De examencommissie zal na hoor en wederhoor een uitspraak doen en eventueel kan er een sanctie opgelegd worden. Een onregelmatigheid kan zich voordoen als een leerling tijdens een toets: afkijkt, een telefoon bij zich heeft, ongeoorloofd afwezig is, enz.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

KOEKJES VOOR VREDESWEEK  
     
  Leerlingen van Z&W, 3 basis, 3 kader en 4GT hebben de afgelopen week koekjes gebakken voor de Vredesweek die 15 september van start ging. Het doel van de verkoop is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om christenen in Syrië te helpen met de wederopbouw van, en terugkeer naar, hun huizen in Homs.

De christenen kijken er naar uit om terug te keren en dat is een concreet teken dat er opnieuw een christelijke gemeenschap zal ontstaan in Homs. Ze hebben onze hulp nodig om hun vernielde huizen te herstellen. Dit project is een oecumenische samenwerking in Barneveld.
Docenten Zorg & Welzijn

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl