MEERweten - week 37 - 2018

10-09-2018

WEEK 37 - 11 september t/m 17 september 2018

WEEKOPENING

VRIENDSCHAP  
     
  Het schooljaar is alweer een paar weken bezig. Misschien zit je dit jaar in een nieuwe klas of misschien zijn er nieuwe leerlingen bij jou in de klas gekomen. Hopelijk heb je vrienden of vriendinnen op school waarbij je je prettig voelt.

Misschien maak je wel nieuwe vrienden dit jaar! Vriendschap is natuurlijk iets super moois en iets heel belangrijks. Wie wil er nou een leven zonder vriendschap? Toch kan vriendschap soms ook lastig en ingewikkeld zijn. Deze week willen we met elkaar nadenken over vriendschap en de waarde ervan.

 
 

MAANDAG 10 SEPTEMBER

Echte vriendschap

1 Samuel 18: 1-4

DINSDAG 11 SEPTEMBER

Er voor elkaar zijn

Prediker 4: 7-10

WOENSDAG 12 SEPTEMBER

Ruzie?

Spreuken 17: 9

DONDERDAG 13 SEPTEMBER

Invloed

1 Korintiërs 15: 33

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

Jezus als Vriend

Johannes 15: 12-15

 

 

AGENDA

 
 

maandag 10 september
Voorlichtingsavond dyslexie ouder(s)/verzorger(s) klas 1 vmbo (19.30 – 21.00 uur)

DINSDAG 11 september
Informatieavond klas 1-3 PrO

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

WE ZIJN EEN BIJZONDER SCHOOLJAAR GESTART!  
     
  We zijn het schooljaar weer begonnen. Een bijzonder jaar. Allereerst bijzonder voor een heel aantal nieuwe leerlingen. Voor hen is het hun eerste jaar op De Meerwaarde. We zijn dit schooljaar met 470 nieuwe leerlingen gestart! Als je nieuw bent kan het best een beetje spannend zijn. Dat is niet raar. Zo anders allemaal. Niet meer naar je vertrouwde basisschool. Opeens ga je na een lange warme zomervakantie die andere route van huis naar school. Naar een andere, veel grotere school, in een andere plaats misschien wel. Met nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, nieuwe gebruiken. Al met al toch echt een nieuwe fase in je ontwikkeling.

Ook voor nieuwe ouders en verzorgers kan het gelden dat het best even ontdekken en wennen is. Als er geen oudere broer of zus al op De Meerwaarde zit of heeft gezeten. Zeker als het uw eerste kind is dat naar het voortgezet onderwijs gaat. Dan geldt mogelijk ook voor de ouders of verzorgers van deze leerlingen: nieuw, anders, ontdekken, wennen. Een beetje spannend misschien ook wel: hoe zal het gaan met mijn kind? Wat wordt van mij verwacht? Ondertussen zit ook voor deze nieuwe leerlingen de eerste schoolweken erop. Echt een kennismakingsperiode was het voor hen. Zag je in de eerste dagen nog wat onwennigheid hier en daar in de klassen, op de gangen en buiten op het schoolplein, veel gaat nu alweer alsof het de gewoonste zaak van de wereld is geworden. Daar willen we op De Meerwaarde dan ook allemaal ons best voor doen. We vinden het voor de ontwikkeling belangrijk dat het op De Meerwaarde veilig voelt, dat kinderen zich gezien weten, niet alleen nu bij het welkom, maar de hele schoolperiode: het is fijn dat je er bent! Weet dat we geloven in elk talent. Voor nieuwe ouders en verzorgers geldt wat ons betreft eigenlijk hetzelfde als voor de leerlingen. We willen ook u zo snel mogelijk leren kennen. U bent als ouder of verzorger heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw (pleeg)kind. Dus als er kennismakingsbijeenkomsten zijn en straks reguliere ouderavonden: weet u meer dan welkom. Uw komst is zo belangrijk. Voor het contact met de school. Om kennis te maken met andere ouders of verzorgers. Met elkaar kunnen we veel meer dan allemaal apart als het gaat om ontwikkeling van onze kinderen. Bovendien kunnen we van elkaar leren. Als dat ons gezamenlijk uitgangspunt is, dan kunnen we ook positief met elkaar aan de slag. Want hebt u vragen of opmerkingen, weet u dingen niet, of wilt u iets aan de orde stellen, aarzel niet om het met ons te delen.

Graag betrek ik ook alle andere ouders en verzorgers in dit hartelijke welkom. Misschien niet nieuw op school, maar wel weer een volgend jaar. Misschien wel nieuwe leerlingen in de klas. En daarbij kan elk jaar zijn nieuwe dingen hebben. De overstap van onderbouw naar bovenbouw. De keuze voor een bepaald profiel. Een nieuw jaar in het praktijkonderwijs. Ook u allemaal weer hartelijk welkom!

Eigenlijk is elk jaar een bijzonder jaar. Omdat we met elkaar bijzondere mensen zijn. Toch is dit jaar voor De Meerwaarde extra bijzonder: we bestaan 10 jaar! Een mooie gelegenheid om feestelijk met elkaar terug te kijken, te bezinnen en vooruit te kijken. Gedurende het jaar komen we daar zeker op terug. Maar reserveert u nu zo mogelijk alvast 12 maart 2019. Dan gaan we feest vieren in het Schaffelaartheater.
Dat willen we met leerlingen, ouders/verzorgers, mensen van de buurtplatforms, bedrijven, instellingen en vast nog meer anderen doen. We willen er een groot feest van maken. Daarover en over andere zaken voor ons 10-jarig jubileum hoort u later zeker meer! We kijken uit naar alle ontmoetingen dit bijzondere schooljaar!
Samen gericht op ontwikkeling.

Bert Brand, voorzitter College van Bestuur

 
 

VOORLICHTINGSAVOND LEERJAAR 4 BASIS EN KADER  
  Ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 4 basis en kader worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond, die vooral in het teken staat van de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs en aandachtspunten waar u aan moet denken.

Ook wordt er nog iets over het examen (PTA) verteld. Na het algemene gedeelte kunt u kennismaken met de mentor en kunnen schoolse zaken aan de orde komen.

De avond is op dinsdag 25 september. Ontvangst met koffie/thee om 18.45 uur, start programma om 19.00 uur en het programma eindigt om 20.30 uur.

Voor de organisatie is het van belang dat u zich, via het ouderportaal op de schoolsite, aanmeldt voor deze avond.

Voor het parkeren vragen we u te letten op de aanwijzingen van de verkeersregelaars. U wordt verzocht het gebouw binnen te gaan door de hoofdingang tegenover de sporthal. Daar wordt koffie/thee geschonken. Vanaf de hoofdingang wordt u geleid naar de betreffende afdeling.

 
     
 

VOORLICHTINGSAVOND LEERJAAR 3 BASIS EN KADER  
     
  De ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 3 basis en kader worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond, die vooral in het teken staat van het PTA(Programma van Toetsing en Afsluiting).

Naast het PTA komen er nog een aantal andere schoolzaken, zoals de werkweek en stage, aan de orde. Na het algemene gedeelte kunt u kennismaken met de mentor.

De avond is op donderdag 20 september. Ontvangst met koffie/thee om 18.45 uur, start programma om 19.00 uur en het programma eindigt om 20.30 uur.

Voor de organisatie is het van belang dat u zich, via het ouderportaal op de schoolsite, aanmeldt voor deze avond.

Bij het parkeren vragen we u te letten op de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
U wordt verzocht het gebouw binnen te gaan door de hoofdingang tegenover de sporthal. Daar wordt koffie/thee geschonken. Vanaf de hoofdingang wordt u verwezen naar de betreffende afdeling.

 
 

JES-TRAINING: EEN ERVARING VAN EEN DEELNEMER  
     
  Afgelopen jaar hebben vijf leerlingen de JES-training gevolgd. De JES-training is voor leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn (JES = jongeren en scheiding). In de training werken we aan de veerkracht van jongeren, het delen van ervaringen, het leren omgaan met gevoelens, het uiten van gevoelens en helpen we de leerlingen meer weerbaar te worden in moeilijke situaties.

In het onderstaande interview komt een leerling (uiteraard anoniem) aan het woord die haar ervaringen deelt!
Voor vragen of informatie mail naar jestraining@demeerwaarde.nl
Christel van Lunsen, Gert-Jan Werkman en Reindert Deij

Wie ben je?
Ik ben een meisje van 14 jaar.

Waarom heb je de training gedaan?
Mijn ouders zijn 5 jaar geleden gescheiden en ik woon nu om de beurt bij mijn ouders en ik wilde graag weten hoe anderen er mee omgingen. Via de mentor kreeg ik informatie en heb ik me opgegeven omdat anderen het ook gedaan hadden en ik het interessant vond.

Hoe heeft de training jouw geholpen?
Door de gesprekken met de groep krijg je verhalen mee van anderen die hetzelfde beleven als jij. De tips die ik kreeg hebben me geholpen om er open over te praten. Ook al ligt het gevoelig, toch kun je je emoties kwijt.

Wat vond je fijn aan de training?
Doordat je thuis niet veel gesprekken hebt over scheiding, is het fijn om met de groep erover te praten. We hadden met elkaar afgesproken dat alles wat we vertelden binnen de groep bleef en dat voelde goed. We behandelden elkaar met respect!

Wat vond je van de trainers?
De trainers waren erg aardig en het voelde vertrouwd. De opdrachten van de trainers waren erg leuk en hebben me geholpen anders tegen dingen aan te kijken!

Waarom zou je een ander aanraden om ook de training te doen?
Iedereen die te maken heeft met scheiding heeft het moeilijk. In deze training leer je dat je niet de enige bent die hiermee te maken heeft en krijg je door de gesprekken tips en leer je anders tegen dingen aan te kijken. Het is belangrijk dat je er ook over kunt praten met anderen en in de training gebeurt dat!

 
 

VOORLICHTING DYSLEXIE KLAS 1  
     
  Voor alle leerlingen uit klas 1 met een dyslexieverklaring zijn er de komende weken voorlichtingsbijeenkomsten. In het schema hieronder kun je zien wanneer je aan de beurt bent. Kun je niet op het moment wanneer je aan de beurt bent, dan ben je welkom op een ander moment.  
  Geef dan per e-mail aan wanneer je wel komt, stuur je e-mail aan dyslexie@demeerwaarde.nl   
 

WEGWERKZAAMHEDEN OP DE ROUTE NAAR SCHOOL  
     
  De gemeente Barneveld bouwt – zoals u ongetwijfeld weet – de Harselaartunnel. Het is de bedoeling dat de Harselaartunnel aan het einde van dit jaar wordt opengesteld voor het auto- en fietsverkeer. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Op maandag 10 september 2018 start de gemeente Barneveld met wegwerkzaamheden aan de noordzijde van de toekomstige tunnel. Het gaat dan om de kruispunten In-dustrieweg / Harselaarseweg / Nijverheidsweg en – heel belangrijk voor scholieren die tussen Voorthuizen en Barneveld fietsen – Baron van Nagellstraat / Energieweg / Harselaarseweg.

De gemeente doet er – samen met de aannemer – alles aan om tijdens de werkzaamheden het auto- en fietsverkeer zo veilig mogelijk om te leiden. Toch vinden we het belangrijk dat u van tevoren weet wat er gaat gebeuren en uw kind(eren) hierover kunt informeren.

De werkzaamheden bestaan uit drie fasen. We doen dat om de bereikbaarheid van de bedrijven op het bedrijventerrein Harselaar zo optimaal mogelijk te laten blijven.

U leest hierna wanneer welke fasen worden uitgevoerd. Daarbij zijn plattegrondjes van de omleiding geplaatst (zie aan de bovenzijde).

Fase 1:
Maandag 10 september tot en met vrijdag 12 oktober 2018
Kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg

De eerste fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het kruispunt Harse-laarseweg / Industrieweg / Nijverheidsweg.

 • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;

 • Voor de bereikbaarheid van de Industrieweg en het Transferium Barneveld-Noord is over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) een nieuwe weg aangelegd tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg;

 • Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad tussen Harselaarseweg en Industrieweg en de hierboven genoemde nieuwe weg tussen Industrieweg en Baron van Nagellstraat.

 • Scholieren vanuit Voorthuizen kunnen gewoon gebruik maken van de huidige omleidingsroute (zoals ze de afgelopen periode ook gewend waren). De route gaat over de Baron van Nagellstraat, Energieweg, Gildeweg en dan via de tij-delijke spoorwegovergang (v.v.)
   

Fase 2:
Maandag 15 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018

Kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg

De tweede fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van de kruispunt Harse-laarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg. De afgelopen maanden is het ge-deelte tussen dit kruispunt en de aansluiting met de A1 onder handen genomen, nu staat het kruispunt zélf op de planning.

 • Het afsluiten van dit belangrijke kruispunt op het bedrijventerrein Harselaar heeft ge-volgen voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en Harselaar- Oost.

 • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;

 • Het bedrijventerrein Harselaar-West is tijdens deze weken toegankelijk via de westzijde – dus via de A30 / Nijkerkerweg en de Harselaarseweg;

 • Het bedrijventerrein Harselaar-Oost is tijdens deze weken toegankelijk via de noordzijde (A1 / Mercuriusweg / Transportweg en verder), oostzijde (Hanzeweg- Zuid / Energieweg en verder) en zuidzijde (Wesselseweg / Hanzeweg-Zuid en ver-der);

 • Fietsverkeer wordt omgeleid.

  Scholieren:

  • Vanuit Voorthuizen:
   - Fietsers worden – eventueel, als dat nodig is, begeleid door verkeersregelaars – over de kruising geleid.
   - De route wordt vervolgd via Energieweg en Gildeweg naar de tijdelijke spoorweg-overgang.

  • Vanuit Barneveld:
   Idem als hierboven, maar dan in omgekeerde richting.
    

Fase 3: Maandag 29 oktober tot en met vrijdag 16 november 2018
Harselaarseweg (tussen de kruispunten met Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg)

De derde (en laatste) fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het weg-gedeelte van de Harselaarseweg tussen de kruispunten met de Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg.

 • Auto- en fietsverkeer naar Harselaar-West wordt omgeleid via de nieuwe weg over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park ge-heten) tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg.

 • Scholieren:
  Zie Fase 1. De gebruikelijke omleidingsroute is weer te gebruiken.

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  BRUGKLASPROOF, DROPKICKS EN TOPVOETBAL – GONNEKE HUIZING

Nigel (12 jr.) gaat voor het eerst naar de brugklas. Hij maakt zich daar niet zo druk om, want hij is er helemaal klaar voor. Waar hij zich wel druk om maakt, zijn de trainingen van voetbal. Hij steekt daar veel energie in, want hij wil graag profvoetballer worden.

Dan komt er in het voetbalteam een nieuwe jongen: Diego, afkomstig uit Argentinië. Hij is een goede speler, maar ook een egotripper. Hierdoor gaat de sfeer binnen de club achteruit. Als Diego dan ook nog bij Nigel in de brugklas komt, brengt dit spanningen met zich mee en komt dit uiteindelijk tot een confrontatie tussen de twee jongens. Het verhaal is geschreven in de vorm van een logboek. Een leuk jongensboek, vooral als je zelf net in de brugklas begonnen bent en van voetbal houdt! Voor meisjes in de brugklas heeft deze schrijver ook een boek geschreven: ‘Brugpiepers, turntoppers en beugelbekkies’.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 3GT  
     
  Het startsein voor de Maatschappelijke Stage (MAS) voor de leerlingen van 3GT is gegeven! We zijn gestart met een voorlichting over de MAS die gegeven werd door medewerkers van bureau Welzijn Barneveld.

De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij of voedselbank. De komende maanden zullen alle leerlingen 16 uur stage gaan lopen bij één van deze non-profit organisaties.

De stage moet uiterlijk 18 december afgerond zijn. Wij hopen op een mooie en waardevolle periode voor de leerlingen!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl