Tijdens de vakantie is De Meerwaarde gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barenveld-Veenendaal is tijdens de zomervakantie bereikbaar onder nummer:

085 0439612

Tijdens de zomervakantie gelden de volgende regels:
- contact met SWV betekent geen zorgplicht voor één van onze scholen;
- contact met SWV is geen aanmelding of uitsluitsel van plaatsing;
- contact met ons is adviserend en niet bindend;
- informatie die met ons gedeeld wordt, wordt verstrekt aan de school die dat betreft.

Het correspondentieadres is:
Postbus 437
6710 BK Ede