Missie

Ons Gewaagd doel: “Meer bereiken dan mogelijk lijkt!”

We willen bereiken dat:

 • leerlingen hun talenten ontdekken, optimaal ontwikkelen en inzetten;
 • leerlingen uitgroeien tot gewilde vakmensen;
 • leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

 

Visie

Onze visie is het beeld dat we van de toekomst hebben. Het gaat om een gezamenlijk toekomstbeeld. De visie van De Meerwaarde is in het kort uitgewerkt in vier verschillende dimensies:

 1. Christelijke dimensie
  Zichtbaar en voelbaar christelijk. We zijn een Protestant-Christelijke school met de Bijbel als uitgangspunt. Dat zie je als je in de school loopt en merk je als je op De Meerwaarde zit.
   
 2. Onderwijskundige dimensie
  Motiverend onderwijs! De belangrijkste drijfveren om iets te willen leren, zijn persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid. Dat betekent voor onze leerlingen een praktische manier van leren en passende begeleiding. Succeservaringen zijn daarbij belangrijk en daarom willen we benadrukken dat we leerlingen vooral willen laten ervaren wat ze kunnen.
   
 3. Maatschappelijke dimensie
  Verwondering over de schepping. Wij leren leerlingen zorg te dragen voor mensen, dieren, planten en alles wat de Schepper aan ons heeft gegeven. We realiseren ons dat de wereld niet maakbaar is en stemmen ons onderwijs daarop af. We laten leerlingen zien wat er in de wereld om hen heen gebeurt, om ze zo te vormen en weerbaar te maken. Vorming, kennis en vaardigheden zijn ten opzichte van elkaar niet meer of minder belangrijk. Het zijn doelen die elkaar aanvullen.
   
 4. Pedagogische dimensie
  Opvoeden is primair de taak van de ouders. Wij helpen de ouders graag vanuit ons mensbeeld en onze onderwijskundige visie. We laten zien wie God is en hoe je kunt leven voor Hem en je talenten voor de maatschappij kunt inzetten.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen De Meerwaarde. De kernwaarden hebben een nauwe relatie met onze missie en visie.

   DUIDELIJK    > afspraak = afspraak – helder – direct
   DICHTBIJ       > kleinschalig – toegankelijk – betrokken
   GEDREVEN    > proactief – motiverend – energiek
   POSITIEF        > ontwikkelingsgericht – respectvol – optimistisch
   SAMEN            > zorgzaam – attent – inlevend