ACTIEDAG VOOR STICHTING HOE


23-6-2017

23 juni 2017: Actiedag voor Stichting HOE!

Op vrijdag 23 juni 2017 is de jaarlijkse actiedag voor een goed doel op De Meerwaarde. Dit jaar hebben we gekozen voor een project voor Roma kinderen van Stichting HOE..

Wat is de actiedag?

Tijdens de actiedag zijn er de hele dag allerlei fantastische activiteiten in en rond het gebouw van De Meerwaarde, waarmee we ons inzetten voor een goed doel. We hebben een spectaculaire obstaclerun, een uitgebreide markt met allerlei producten en uiteraard een gezellig terras! En... iedereen is van harte welkom!

Heb jij je al ingeschreven om mee te doen aan de obstaclerun De Haan van De Meerwaarde? Regel je eigen sponsoren en kom in actie op 23 juni! Klik hier voor meer informatie over de actiedag!

Wat is Stichting HOE?

Stichting HOE (Hulp Oost Europa) ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeente-opbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

  • Gemeenteopbouw: Toerusting van gemeenteleden, kinder- en jongerenwerk en uitgave christelijke lectuur;
  • Diaconaat:Hulp aan zwakken in de samenleving en (financiële) hulp aan ouderen tijdens de zware winters;
  • Onderwijs: Stimuleren en opzetten van christelijk onderwijs.

Kijk op www.stichtinghoe.nl voor meer informatie over Stichting HOE.

< Terug Meer actueel >