AANNEMING NIEUWBOUW


15-2-2021

Lokale bedrijven gaan nieuwbouw De Meerwaarde realiseren

Op maandag 15 februari zijn de aannemingsovereenkomsten ondertekend voor de nieuwbouw van de Techniekhal en multifunctionele ontmoetingsruimte ‘huiskamer’ van De Meerwaarde in Barneveld. De ondertekening vond plaats op het onderwijsplein van Mobiliteit & Transport, onderdeel van de Techniekafdeling van de school. De Meerwaarde voert in het belang van de kansrijke ontwikkeling van leerlingen met onder andere Samen Broeden en het werken met sectorale binnenringen een actief en verbindend stakeholdersbeleid richting lokale en regionale bedrijven en instellingen. Ook bij de aanbesteding zijn met die insteek nadrukkelijk, binnen de mogelijkheden van de opgave en de wettelijke kaders, lokale partijen en bestaande samenwerkingspartners uitgenodigd. Bert Brand, voorzitter College van Bestuur: “We zijn blij met de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Nu kan de realisatie van deze toekomstgerichte nieuw- en verbouw aan De Meerwaarde met veel lokale betrokkenheid en kwaliteit gerealiseerd worden!”

Bij de ondertekening waren aanwezig: Gerrit de Bruin en Anne van Driesten namens bouwkundig hoofdaannemer Driesten Harskamp uit Harskamp, tevens belast met de coördinatie van het bouwproject. Jan Schreuder en René van der Boon namens Leertouwer, hoofdaannemer op installatietechniek, en Alex van Hulst namens BAM – regio midden, die als onderaannemer op installatietechniek betrokken is bij de uitvoering van de nieuw- en verbouw van de onderwijsgebouwen. Wim van Donselaar uit Voorthuizen is betrokken als directievoerder en toezichthouder tijdens het bouwproject.

Namens ICS Adviseurs, betrokken voor projectmanagement, waren Hans Voorberg en Ruben Messak aanwezig. De ondertekening van de aannemingsovereenkomst werd namens De Meerwaarde gedaan door Bert Brand, voorzitter van het College van Bestuur in bijzijn van de directie en direct bij de nieuw- en verbouw betrokken medewerkers.

De eindoplevering van de nieuwbouw van de techniekhal en verbouw van het bestaande onderwijsgebouw, waarbij onder andere het multifunctioneel gebruiksgebied ‘huiskamer zal worden gerealiseerd op de binnenplaats achter de huidige entree, is gepland voor de zomermaanden van 2022. Medio maart zal een aanvang worden genomen met de bouwwerkzaamheden van de techniekhal. In de zomer van 2021 zal naar verwachting worden gestart met de werkzaamheden voor realisatie van de huiskamer en verbouw van het onderwijsgebouw.

 

Meer informatie?
De huisvesting van De Meerwaarde zal een metamorfose ondergaan in de komende tijd! Kijk hier voor meer informatie over onze plannen.

< Terug Meer actueel >