Kansen voor Roma-kinderen

Heb je het naar je zin hier op De Meerwaarde? Hopelijk wel! Misschien vind je het niet altijd leuk om te leren of huiswerk te maken, maar je krijgt wel de kans om naar school te gaan hier in Nederland. Niet iedereen heeft die kans om naar school te gaan. Of om goed mee te komen op een gewone school. Dat geldt bijvoorbeeld voor Roma-kinderen in een land als Oekraïne. Ze komen dan op en gewone basisschool, maar hebben thuis nooit geleerd om beleefd tegen de docenten te zijn. Of om hun handen te wassen of hun tanden te poetsen. Dat leren ze op speciale scholen. Zo'n speciale school is dus een soort brug naar een gewone school: als de kinderen genoeg geleerd hebben, kunnen ze naar de reguliere basisschool.

Projectomschrijving Roma-scholen in Oekraïne

Roma-kinderen in Oekraïne hebben vaak heel jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben de kinderen slechte vooruitzichten. Ze mogen naar school, maar ze beginnen daar met een achterstand en worden gediscrimineerd. Vervolgens worden ze van school verwijderd en groeien ze op in het Roma-kamp.

Stichting Hulp Oost-Europa (Stichting HOE) slaat een brug tussen de toestand in het Roma-kamp en de gewone school door middel van speciale scholen. Dit blijkt succesvol: na enkele jaren onderwijs op zo'n school vinden de meeste Roma-kinderen wèl aansluiting bij het reguliere onderwijs. Op de speciale school wordt de basis gelegd voor sociaal geaccepteerd gedrag, hygiëne (handen wassen, tanden poetsen), lezen en schrijven.

Verdeeld over tien locaties krijgen in totaal ± 600 Roma-kinderen dagelijks onderwijs of huiswerkbegeleiding. Ruim 20 procent van hen stroomt door naar de reguliere staatsscholen en is daar succesvol. Ook ontvangen zij dagelijks een maaltijd.

Ervaringen van een medewerker van Stichting HOE

In februari 2017 is een medewerker van Stichting HOE in Oekraïne op bezoek geweest bij het project voor Roma-kinderen. Zij deelde haar ervaringen in een blog. Een stukje uit deze blog:

In Szernye worden we ontvangen door de directeur en zijn vrouw, die deze school al 17 jaar runnen. Prachtig om te horen hoe er vooruitgang is geboekt: toen de school net begon, moesten de kinderen gewassen, gevoed, ontluisd, geknipt en van kleding worden voorzien. Kinderen werden van huis uit slecht gemotiveerd om naar school te gaan of zelfs thuis gehouden. Ondertussen zitten de kinderen van veel van deze leerlingen op school en is er echt een verschil te merken: de kinderen komen beter verzorgd naar school en de ouders begrijpen nu uit eigen ervaring dat het van belang is om naar school te gaan. De directeur maakt nog een mooie opmerking over het werk en hoe zij het zien: "Wij zitten hier om de eieren warm te houden, niet om ze uit te broeden."

De hele blog kun je lezen op https://hulpoosteuropa.nl/dag-5-roma/.

Kinderwerk in Oost-Europa

Het kinderwerk (algemeen) in Oost-Europa richt zich op het volgende:

  • Hulp aan het kwetsbare kind;
  • Werken aan de toekomst van het kind;
  • Geloofsopvoeding van kinderen.

Hulp aan het kwetsbare kind

'Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald'.
- Mattheus 25:35 -

Jezus is duidelijk als we kijken naar hoe we ons als christen moeten opstellen naar onze naaste. Daarom willen wij kinderen van Roma, vaak blootgesteld aan armoede en discriminatie, laten zien dat ze geliefd zijn.

Werken aan de toekomst van het kind

'Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus.'
- Kollossenzen 2:2 -

Kinderen kennis meegeven die ze later kunnen inzetten om hun talenten te tonen. Als ouder wil je dat natuurlijk. Wanneer een kind in armoede leeft, is het voor die ouders vaak niet te doen om een kind goed onderwijs te geven. Dus is het fantastisch wanneer lokale kerken hen hierin helpen.

Geloofsopvoeding van kinderen

'Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze Gods ertoe roepen zal'
- Handelingen 2: 39 -

Kinderen vertellen over God en Zijn belofte voor de wereld is het mooiste wat we zien gebeuren bij de projecten die wij steunen. De twinkeling in de ogen van kinderen die vertellen over Jezus is onbetaalbaar. En vormt de essentie van de bron waaruit wij putten om ons werk te doen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werk van Stichting HOE? Kijk dan op www.hulpoosteuropa.nl.